Áo phông ??ng ph?c công s? xanh c?m ph?i ?en

Áo phông ??ng ph?c công s?
Mã sản phẩm: AP091827
Màu sắc: Xanh c?m ph?i ?en
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: Cotton, thun l?nh, thun cá s?u ...
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi nh?n m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3 km.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

Áo phông ??ng ph?c công s? v?i thi?t k? c? tr? và ph?i màu ??p c?a ??ng ph?c Mantis.

– Khi may áo phông ??ng ph?c công s? t?i Mantis, chúng tôi luôn ?u tiên s? d?ng các lo?i v?i thun có ??c tính phù h?p v?i môi tr??ng công s? và khí h?u mùa hè Vi?t Nam. ?ó là kh? n?ng th?m hút m? hôi t?t, b?n, ít nh?n, ?em l?i cho ng??i m?c c?m giác thoáng mát, tho?i mái khi v?n ??ng.

– Dù là áo phông c? tr? hay c? tròn, áo phông dành cho nam hay n? gi?i, các thi?t k? ??ng ph?c áo phông công s? t?i Mantis luôn h??ng t?i s? tr? trung, sang tr?ng và th?i trang.

– Các ???ng c?t cup và ph?i màu xanh c?m – ?en tinh t?. ???ng may g?n gàng, b?n ch?c b?o ??m y?u t? th?m m? và ch?t l??ng cao c?a s?n ph?m áo phông ??ng ph?c công s?.

Mantis có h?n 20 n?m kinh nghi?m may ??ng ph?c công s? cho các công ty, t?p ?oàn l?n t?i Hà N?i, TP HCM, …

V?i quy trình 7 b??c ??t hàng nhanh g?n cùng d?ch v? t? v?n thi?t k?, may ?o, in – thêu logo chuyên nghi?p, chúng tôi luôn ???c khách hàng là các công ty ??i tác tin t??ng và ?ánh giá cao. S?n ph?m áo phông ??ng công s? là m?t trong nh?ng m?t hàng chi?n l??c c?a Mantis mùa hè này. Chúng tôi ??u t? r?t nhi?u tâm huy?t và công s?c ?? t?o ra nh?ng thi?t k? áo phông ??p và sáng t?o nh?t dành cho các tín ?? sành ?i?u th?i trang n?i công s?.

N?u b?n ch?a có m?u áo phông ?ng ý, hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và thi?t k? m?u mi?n phí. N?u b?n ?ã ch?n ???c m?u áo phông ??ng ph?c công s? cho mình, còn ch?n ch? gì n?a, hãy ??t may t?i Mantis ngay ?? ???c h??ng nh?ng d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t mà không công ty may ??ng ph?c nào có ???c.

Áo phông ??ng ph?c công s? ??p M?u áo phông ??ng ph?c công s? xanh c?m ph?i ?en Công ty may ??ng ph?c áo phông công s? Mantis

Áo phông ??ng ph?c công s? xanh c?m ph?i ?en
5 (100%) 1 vote[s]

Áo phông ??ng ph?c công s? xanh c?m ph?i ?en vào lúc: Tháng Ba 7th, 2018 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.