M?u ??ng ph?c áo phông c? b? ??p

??ng ph?c áo poloshirt 0212017
Mã sản phẩm: MAP020
Màu sắc: 12 m?u ?? b?n l?a ch?n
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: V?i lacoste TC, CVC, 100% cotton
Giá bán: Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

Th?i trang Mantis xin gi?i thi?u ??n b?n ??c m?u thi?t k? ??ng ph?c áo phông c? b?.

M?u ??ng ph?c áo phông c? b? 02 là m?u áo polo shirt truy?n th?ng: s? d?ng v?i ki?u d?t lacoste co giãn 4 chi?u, c? áo ???c d?t s?n v?i các vi?n ph?i theo yêu c?u c? th?. Áo ???c b? n?p dài 15 cm v?i 3 cúc cài nên còn ???c g?i là áo phông c? tr?. Th?i trang Mantis chuyên thi?t k?, s?n xu?t phân ph?i ??ng ph?c áo phông nói chung. Các lo?i ??ng ph?c áo phông c? tr? ??p, ??ng ph?c công s? t?t nh?t trên th? tr??ng.

Mô t? thi?t k?:

??ng ph?c áo phông c? b? 011 - Th?i trang Mantis

B?ng thông s? thành ph?m c?a ??ng ph?c áo phông c? b?

Poloshirt N?Áo poloshirt 3 khuy(??n v? ?o là cm)
Dài áo thân tr??cDài áo thân sauR?ng vaiDài tayR?ng vòng ng?cR?ng c?a tayR?n n?p khuy áoVòng eo
Size S5759341782322,575
Size M5961361786322,579
Size L6163381790342,583
Size XL6365401794362,587
Poloshirt NamÁo poloshirt 3  khuy(??n v? ?o là cm)
Dài áo thân tr??cDài áo thân sauR?ng vaiDài tayR?ng vòng ng?cR?ng c?a tayR?n n?p khuy áoVòng eo
Size S656640239034386
Size M676842239436390
Size L697144239838394
Size XL7173462310240398

Hình ?nh chi ti?t s?n ph?m ??ng ph?c áo phông c? b?:

??ng ph?c áo phông c? b? poloshirt 0212017 ??ng ph?c áo phông c? b? 0222017 ??ng ph?c áo phông c? tr? poloshirt 0232017

 

B?o qu?n ??ng ph?c áo phông c? b?:

– Không nên ?? áo thun ? nh?ng n?i ?m ??t. V?i tính ch?t hút ?m, hút n??c t?t, áo thun d? b? ?m m?c, th?m chí có nh?ng v?t ? trên qu?n áo.

– Sau khi m?c áo thun ?i ch?i, v?n ??ng nhi?u ra m? hôi, t?t nh?t là các b?n lên gi?t li?n chi?c qu?n áo. N?u ?? lâu s? có mùi hôi và ?m m?c.

– Khi ph?i áo, các b?n nên l?n trái áo ?? ph?i và ph?i ? ch? mát. Ánh m?t tr?i c?ng là m?t nguyên nhân khi?n hình in mau m?t màu ?ó nhé. Áo thun ???c d?t t?t s? có ?? ch?y x? ít h?n. ?? h?n ch? s? co giãn c?a áo, b?n nên ph?i ngang áo trên dây. N?u b?n ph?i b?ng móc áo, b?n có th? khi?n áo phông c? b? b? ch?y dài r?t m?t th?m m? ?ó.

Áo thun 100% cotton h?i nhàu khi gi?t xong. Khi ?i áo, các b?n tuy?t ??i không ???c ?i lên b? m?t in hình trên qu?n áo nhé. T?t nh?t b?n nên ?i ? nhi?t ?? th?p. B?n nên là m?t trái c?a áo ?? tránh làm ch?t màu s?c c?a v?i, và bong tróc nh?ng hình ?nh, logo, kh?u hi?u in trên áo.

C? S? V?T CH?T C?A MANTIS

V?i kh? n?ng cung c?p s? l??ng áo thun h?n 200 áo/ngày, ?áp ?ng nhanh và chính xác nhu c?u c?a khách hàng. ??ng ph?c Mantis xây d?ng x??ng s?n xu?t riêng có quy mô l?n bao g?m: Khu v?c c?t v?i, khu v?c in bán thành ph?m, khu v?c may thành ph?m, khu v?c hoàn thi?n … Chúng tôi cam k?t ?em ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ??ng ph?c áo phông c? b? ??p và ch?t l??ng nh?t.

Công ty Mantis

TRÌNH T? C?A M?T ??N HÀNG:

Chúng tôi có nh?ng nhân viên ch?m sóc khách hàng h??ng d?n c? th? nh?t cho quá trình ??t hàng và thông báo ti?n ?? c?ng nh? v?n ?? phát sinh n?u có. B?n không ph?i làm gì ngoài vi?c quy?t ??nh ??t hàng, nh?n hàng và tr? công cho chúng tôi.
Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo ??a ch? ? d??i ?? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình và chu ?áo.

Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo 0968 995 879 – 0904 818 998 ( zalo/viber)  ?? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình và chu ?áo..


Thông tin h?u ích khác:
?ánh giá

M?u ??ng ph?c áo phông c? b? ??p vào lúc: Tháng Hai 9th, 2023 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.