??ng Ph?c Gile Nam 04

??ng ph?c gile nam t?i Hà N?i 1
Mã sản phẩm: GLN900102
Màu sắc: Theo yêu c?u ??t hàng
Kích cỡ: May theo size, may ?o
Chất liệu: V?i chính: tuýt xy ý. V?i lót: l?a
Giá bán: Liên h? v?i chúng tôi ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày v?i nh?ng ??n ??t hàng t? 15 chi?c tr? lên.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u thi?t k? áo ??ng ph?c gile nam 04 c?a Th?i trang Mantis. Quý khách có nhu c?u may ??ng ph?c Gile nam t?i Hà N?i, vui lòng liên h? ?? ???c t? v?n và thi?t k? mi?n phí.

Mantis t? lâu ?ã ???c bi?t ??n là công ty may ??ng ph?c Gile nam t?i Hà N?i uy tín và ch?t l??ng nh?t. ??ng ph?c Gile nam gi?i thi?u d??i ?ây may cách ?i?u và ?n t??ng v?i thi?t k? form dáng chu?n, v?a v?n theo chu?n s? ?o c?a ng??i m?c.

??ng ph?c gile nam t?i Hà N?i 1

 

??ng ph?c gile nam t?i Hà N?i 2

M?u ??ng ph?c gile nam công s? có thi?t k? ??n gi?n v?i ki?u dáng c? ?i?n. Ki?u c? áo ch? V th?i th??ng có ph?i nút ?en n?i b?t ? gi?a giúp gi? cho dáng áo th?ng. Hai túi phía tr??c cách ?i?u cùng hàng 5 khuy ti?n l?i. M?u ??ng ph?c gile nam công s? 04 này là s? l?a ch?n hoàn h?o dành cho b?n.

??ng ph?c gile nam t?i Hà N?i 3

Ch?t li?u v?i cao c?p cho b?n tr?i nghi?m thú v? khi di?n s?n ph?m ??ng ph?c gile nam công s?.

??ng ph?c gile nam 04 s? d?ng ch?t li?u v?i cao c?p giúp ng??i m?c v?n ??ng d? dàng h?n. V?t li?u này có tính ?àn h?i cao, ?? th?m hút m? hôi t?t nên r?t tho?i mái khi v?n ??ng.

M?u ??ng ph?c gile nam này ???c gia công c?n th?n ??n t?ng ???ng kim m?i ch?. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi s? d?ng gile ??ng ph?c nam t?i Th?i trang Mantis.

M?u ??ng ph?c gile nam 04 không ch? phù h?p v?i công vi?c v?n phòng. Nó có th? s? d?ng trong trang ph?c d?o ph? ho?c s? ki?n. V?i nh?ng trang ph?c công s? cao c?p nh? v?y. B?n s? toát lên phong cách l?ch lãm, nam tính khi m?c tham d? các s? ki?n quan tr?ng c?a công ty. Khi b?n có khi c?u may ??ng ph?c gile nam t?i Hà N?i, Mantis cam k?t mang ?én cho b?n nh?ng b? ??ng ph?c ch?t l??ng t?t nh?t trên th? tr??ng.

T?i sao b?n nên ch?n s?n ph?m c?a ??ng ph?c Mantis?

?S?n ph?m c?a chúng tôi r?t ?a d?ng và phong phú: ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c y t?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c b?o h?, ??ng ph?c spa,  ??ng ph?c nhà hàng khách s?n… Nên b?n có r?t nhi?u s? l?a ch?n phù h?p.

?Thi?t k? d?a trên ý t??ng, m?u mã ?a d?ng.
? V?i ch?t l??ng, ???ng may t? m? theo xu h??ng th?i trang.
? Không gi?i h?n s? l??ng ??n hàng.
? Giá thành c?nh tranh t? 260,000 – 840,000 VN?.
? B?o hành s?n ph?m trên 1 n?m.
? Giao hàng Toàn Qu?c t? 12-17 ngày.

??ng ph?c gile nam t?i Hà N?i 4

 

H??ng d?n s? d?ng và b?o qu?n s?n ph?m ??ng ph?c gile nam công s?:

– Gi?t tay ho?c gi?t khô, tránh gi?t máy ho?c dùng bàn ch?i quá c?ng.

– Không s? d?ng b?t gi?t có ch?t t?y quá m?nh.

– Không gi?t chung áo gile nam v?i các s?n ph?m khác màu.

– Không ph?i tr?c ti?p d??i th?i ti?t n?ng g?t

– ?i nh? s?n ph?m trong nhi?t ?? không quá 80 ?? C

?ánh giá

??ng Ph?c Gile Nam 04 vào lúc: Tháng Mười 21st, 2017 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.