Đồng phục bảo vệ bệnh viện

Đồng phục nhân viên bảo vệ.

Theo hướng đẫn của thông tư 45 bộ y tế quy định hình thức và kiểu dáng của đồng phục nhân viên bảo vệ như sau:

1. Áo:

a) Màu sắc: Màu ghi hoặc màu xanh cô ban sẫm hoặc màu xanh đen;
b) Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.

2. Quần:

a) Màu sắc: Cùng màu với màu áo;
b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.

3. Áo khoác:

a) Màu sắc: Màu ghi hoặc màu sẫm;
b) Kiểu dáng: Áo khoác cổ chữ K, cài cúc giữa, phía trước có 2 túi cơi chéo có nắp túi, 4 cúc, có nẹp cầu vai, có khuy cài biển tên trên ngực trái.

4. Mũ kiểu kê pi cùng màu với áo.

5. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định màu sắc Đồng phục của nhân viên bảo vệ để sử dụng thống nhất tại đơn vị.
6. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuê công ty bảo vệ, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thống nhất với công ty bảo vệ về Đồng phục sử dụng trong bệnh viện.

Catalog Đồng phục bảo vệ bệnh viện

Liên hệ
Liên Hệ