Đồng phục phẫu thuật

Đồng phục phẫu thuật.

Đồng phục phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn.

1. Đồng phục của khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn:

a) Áo:
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
- Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
b) Quần:
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
c) Mũ:
Màu sắc: Theo màu sắc của áo.

2. Đồng phục dành riêng khi làm việc trong phòng mổ:

a) Áo:
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
- Kiểu dáng: Áo dành riêng cho phẫu thuật, dài tay, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 cm, buộc dây phía sau.
b) Quần:
- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
- Kiểu dáng: Quần kéo dây rút; không có túi.
c) Mũ:
Màu sắc: Theo màu sắc của áo.
Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ quy định tại Điều này và điều kiện thực tế tại cơ sở để quyết định việc sử dụng Đồng phục phẫu thuật dùng một lần.

Catalog Đồng phục phẫu thuật

PHÒNG MỔ 02

PHÒNG MỔ 02

DPPT920001
PHÒNG MỔ 01

PHÒNG MỔ 01

DPPT001836
Liên hệ
Liên Hệ