??ng ph?c nhân viên hành chính

Nội dung đang cập nhật.

Quý khách vui lòng điền đúng các thông tin vào form đặt hàng dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được yêu cầu.

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, gif, csv, xls, xlsx, doc, pdf.

  Catalog đặt may ??ng ph?c nhân viên hành chính

  Xem thêm mẫu ??ng ph?c nhân viên hành chính

  ??ng ph?c v?n phòng và công s?

  ??ng ph?c nhân viên hành chính.

  ??ng ph?c c?a nhân viên hành chính, ti?p ?ón, thu ngân theo h??ng d?n c?a thông t? 45 nh? sau:

  1. Áo:

  a) Màu s?c: Màu sáng;

  b) Ki?u dáng: Áo s? mi c? ??c, cài cúc gi?a, dài tay ho?c ng?n tay. ??i v?i nhân viên n?, khuy?n khích m?c ??ng ph?c áo dài truy?n th?ng.

  2. Qu?n ??i v?i nam; qu?n ho?c chân váy ??i v?i n?:

  a) Màu s?c c?a ??ng ph?c nhân viên hành chính: Màu s?m;

  b) Ki?u dáng ??ng ph?c nhân viên hành chính: Qu?n âu hai ly, 2 túi chéo, qu?n nam có 1 túi sau. Chân váy ki?u jupe, t?i thi?u dài ngang g?i.

  3. Áo vest:

  Tùy ?i?u ki?n c? th?, ng??i ??ng ??u c? s? khám b?nh, ch?a b?nh quy ??nh vi?c s? d?ng áo vest.

  a) Màu s?c: Màu s?m;

  b) Ki?u dáng: C? 2 ve, phía tr??c có 2 túi, có th? thêm túi ng?c, phía sau có x?, có khuy cài bi?n tên trên ng?c trái.

  4. Ng??i ??ng ??u c? s? khám b?nh, ch?a b?nh quy ??nh màu s?c ??ng ph?c c?a nhân viên hành chính, ti?p ?ón, thu ngân ?? s? d?ng th?ng nh?t t?i ??n v?.

  5. ??i v?i nhân viên ti?p ?ón: ?eo d?i b?ng màu xanh g?n trên cánh tay trái áo ho?c chéo qua ng??i, chi?u r?ng 10 cm, trên d?i b?ng in dòng ch? “NHÂN VIÊN TI?P ?ÓN”.

  Đọc thêm

  ?ánh giá

  Liên hệ
  Liên Hệ