B? qu?n áo ph?u thu?t gây mê h?i s?c nam n? c?c tay

b? qu?n áo gây mê h?i s?c nam n? c?c tay m?u xanh két
Mã sản phẩm: H8SM0001
Màu sắc: Xanh két(xanh c? v?t)
Kích cỡ: S-M-L-XL-2XL
Chất liệu: V?i 100%cotton
Thời gian giao hàng: trong ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

B? qu?n áo ph?u thu?t gây mê h?i s?c nam n? c?c tay.

B? qu?n áo ph?u thu?t gây mê h?i s?c nam n? c?c tay m?u xanh két(xanh c? v?t) v?i thành ph?n ch?t li?u 100%cotton. S?n ph?m ?? ?i?u ki?n tiêu chu?n(gi?t, h?p, s?y, ti?t trùng) cho y bác s? phòng ti?u ph?u, ??i ph?u.

Mô t? s?n ph?m(b? qu?n áo ph?u thu?t)

Màu s?c: Màu xanh c? v?t;

Ki?u dáng: Áo c? trái tim, chui ??u, ng?n tay, chi?u dài áo ngang mông, x? tà hai b?n s??n, phía tr??c có 3 túi, có khuy cài bi?n tên trên ng?c trái. Qu?n âu 2 ly, 2 túi chéo, qu?n nam có 1 túi sau.

Ch?t li?u: v?i thô 100%cotton, tr?ng l??ng 190gms, kh? v?i 1m65.

H?p, s?y ti?t trùng: ???c phép h?p, s?y ? nhi?t ?? tiêu chu?n.

B?o qu?n: ?? n?i khô, thoáng, trong môi tr??ng ti?t trùng thì t?t.

Bao gói s?n ph?m: M?i 01 b? qu?n áo ???c b?c trong 01 túi Nilon riêng (túi nilon có màu tr?ng trong su?t, kích th??c túi dài x r?ng = 45cm x 30 cm), có tem nhãn ??y ??. Tr?ng l??ng c?a s?n ph?m là 250g. 
M?i túi có 1 phi?u ghi rõ các thông tin: v? Lo?i qu?n áo Nam, N? ; ki?u Dài tay/Ng?n tay; c? S/M/L/XL/XXL.

01 thùng carton ??ng 34 b? qu?n áo dài tay, ho?c 40 b? qu?n áo ng?n tay(h?p carton 3 l?p, kích th??c h?p: dài x r?ng x cao = 60cm x 35cmx 40cm).

M?c ?ích s? d?ng s?n ph?m.

S?n ph?m th??ng ???c s? d?ng cho y bác s? trong quá trình làm vi?c t?i phòng ph?u thu?t, phòng h?i s?c… trong môi tr??ng ?òi h?i ph?i ti?t trùng cao.

B?ng h??ng d?n ch?n size.

b?ng h??ng d?n ch?n size qu?n áo phòng m?

B?ng h??ng d?n ch?n size b? qu?n áo h?i s?c c?p c?u.

Ngoài ra, b?n có th? tham kh?o thêm ph?n m?m ch?n size c?a chúng tôi t?i ?ây.

M?t s? hình ?nh mô t? s?n ph?m.

qu?n áo bác s? ph?u thu?t

B? qu?n áo ph?u thu?t gây mê h?i s?c nam n? c?c tay m?u xanh két(xanh c? v?t) v?i thành ph?n ch?t li?u 100%cotton. S?n ph?m ?? ?i?u ki?n tiêu chu?n(gi?t, h?p, s?y, ti?t trùng) cho y bác s? phòng ti?u ph?u, ??i ph?u.

??ng ph?c phòng m?

Áo c? trái tim, chui ??u, ng?n tay, chi?u dài áo ngang mông, x? tà hai b?n s??n, phía tr??c có 3 túi, có khuy cài bi?n tên trên ng?c trái. Qu?n âu 2 ly, 2 túi chéo, qu?n nam có 1 túi sau.

??ng ph?c bác s? ph?u thu?t theo thông t? 45

??ng ph?c bác s? ph?u thu?t theo thông t? 45.

??ng ph?c bac s? ph?u thu?t

Ch?t li?u: v?i thô 100%cotton, tr?ng l??ng 190gms, kh? v?i 1m65.

b? qu?n áo ph?u thu?t nam n? cao c?p

???c phép h?p, s?y ? nhi?t ?? tiêu chu?n.

b? qu?n áo gây mê h?i s?c nam n? c?c tay m?u xanh két

M?i 01 b? qu?n áo ???c b?c trong 01 túi Nilon riêng (túi nilon có màu tr?ng trong su?t, kích th??c túi dài x r?ng = 45cm x 30 cm), có tem nhãn ??y ??. Tr?ng l??ng c?a s?n ph?m là 250g. 
M?i túi có 1 phi?u ghi rõ các thông tin: v? Lo?i qu?n áo Nam, N? ; ki?u Dài tay/Ng?n tay; c? S/M/L/XL/XXL.

b? ?? scrubs

Hình ?nh phía sau s?n ph?m.

??ng ph?c ph?u thu?t cao c?p cho phòng khám th?m m? vi?n spa

S?n ph?m có th? s? d?ng làm ??ng ph?c ph?u thu?t cho phòng khám, th?m m? vi?n, spa.

b? ??ng ph?c cao c?p cho phòng kh?m th?m m? viên spa

Áo có hai túi s??n.

bán trang ph?c gây mê h?i s?c b?nh vi?n

S?n ph?m th??ng ???c s? d?ng cho y bác s? trong quá trình làm vi?c t?i phòng ph?u thu?t, phòng h?i s?c… trong môi tr??ng ?òi h?i ph?i ti?t trùng cao.

áo ph?u thu?t xanh nam n? cao c?p

áo blouse phòng m?

V? sinh s?n ph?m: ???c phép gi?t tay, gi?t máy v?i các ch? ?? ch?t t?y trung bình, n??c nóng 40 ??.

??t s?n xu?t theo yêu c?u.

Tr??ng h?p khách hàng mu?n ??t s?n ph?m v?i s? l??ng l?n ho?c yêu c?u theo tiêu chu?n riêng thì hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n c? th?. Các s?n ph?m c?a chúng tôi r?t ?a d?ng v? ch?c n?ng, m?u mã và ch?t li?u.

Xem thêm s?n ph?m áo choàng ph?u thu?t t?i ?ây.

R?t hân h?nh ???c ph?c v? và h?p tác cùng quý khách hàng!

?ánh giá

B? qu?n áo ph?u thu?t gây mê h?i s?c nam n? c?c tay vào lúc: Tháng Tư 19th, 2021 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.