??ng ph?c nhân viên c?c tay m?u nâu ??p, ??ng ph?c nhà hàng ??p

??ng ph?c nhân viên ph?c v? bàn
Mã sản phẩm: MNVB120818
Màu sắc: Nâu cà phê.
Kích cỡ: May theo size, may ?o.
Chất liệu: V?i thô, kate silk
Giá bán: Xin vui lòng liên h? ??t hàng ?? ???c báo giá.
Thời gian giao hàng: Tùy theo s? l??ng ??n hàng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c nhân viên c?c tay m?u nâu ??p. M?u ??ng ph?c nhà hàng ??p.

??ng ph?c Mantis xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng m?u ??ng ph?c nhà hàng ??p-m?u ??ng ph?c nhân viên c?c tay m?u nâu cà phê.

M?t s? hình ?nh mô t? s?n ph?m ??ng ph?c nhà hàng ??p-m?u áo nâu cà phê c?c tay.

??ng ph?c nhà hàng ??p

??ng ph?c nhà hàng ??p. M?u ??ng ph?c nhân viên nhà hàng c?c tay m?u nâu cà phê.

may ??ng ph?c nhà hàng ??p

Thi?t k? hài hòa phù h?p cho c? nam và n? ph?c v? bàn ?? ?n, u?ng…

??ng ph?c quán cà phê ??p

Ch?t li?u thoáng mát, d? dàng v? sinh ngay c? v?i d?u m?, cà phê…

x??ng may ??ng ph?c nhà hàng ??p

??n v?i x??ng may Mantis, b?n s? có m?t b? ??ng ph?c nhà hàng ??p, ti?n d?ng.

may ??ng ph?c nhân viên nhà hàng t?i hà n?i m?u ??ng ph?c nhân viên nhà hàng m?u ?? m?n m?u ??ng ph?c nhân viên nhà hàng ??p nh?t may t?p d? ng?n t?i hà n?i

M?t set ?? ??ng ph?c c?a nhân viên ph?c v? nên bao g?m ??y ?? áo qu?n, kh?n, m? và t?p d?.

Ngoài qu?n áo ra, trong quá trình ph?c v? ?? ??t t?i ?? chuyên nghi?p b?n nên c?n ??y ?? t?p d?, m? và kh?n. Hãy xem video sau ?? th?y khi b?n n? không có t?p d?, khay th?c ?n s? ti?p xúc tr?c ti?p lên qu?n áo. Trong quá trình order l?y s? ghi ra thi?u chuyên nghi?p. Qúa trình này s? l?p l?i nhi?u trong quá trình ph?c v?. N?u tay có dính d?u m?, th?c ?n thì ch? ti?p xúc áo, túi qu?n ?? l?y s? ra lâu ngày s? b? b?n ?, m?t m? quan cho b? ??ng ph?c.

?ánh giá

??ng ph?c nhân viên c?c tay m?u nâu ??p, ??ng ph?c nhà hàng ??p vào lúc: Tháng Hai 21st, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.