??ng Ph?c ??u B?p 13

??ng ph?c ??u b?p 135
Mã sản phẩm: DPDB000192
Màu sắc: ?? ph?i ?en
Kích cỡ: May theo size, s? ?o
Chất liệu: V?i kaki pangrim 2721
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: Thông th??ng thì chúng tôi s? giao hàng sau 15 ngày k? t? khi khách hàng duy?t m?u và ký h?p ??ng. Tuy nhiên theo yêu c?u, quý khách có th? l?y s?m h?n ch? c?n h? tr? chúng tôi thêm kinh phí s?n xu?t hàng g?p.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c ??u b?p Nh?t B?n cho nhân viên nhà hàng khách s?n.

B?p ?n là b? ph?n không th? thi?u ???c ??i v?i m?i nhà hàng khách s?n hi?n nay. ??c bi?t ?? nâng cao tính chuyên nghi?p c?a nhà hàng khách s?n thì h?u h?t các nhà hàng khách s?n ?ã và ?ang xây d?ng th??ng hi?u cho mình b?ng các l?a ch?n may ??ng ph?c nhà hàng khách s?n, ??c bi?t là ??ng ph?c ??u b?p cho nhân viên. Chúng tôi xin gi?i thi?u m?u thi?t k? ??ng ph?c ??u b?p Nh?t m?i nh?t n?m 2017 – “?? ph?i ?en”. Hy v?ng v?i m?u ??ng ph?c này s? ?áp ?ng ???c hình ?nh th??ng hi?u nhà hàng c?a b?n.

– Màu s?c: Ch? y?u là ??, ph?i ?en.

– Ki?u dáng: Dáng suông, tho?i mái ti?n d?ng cho công vi?c ??u b?p.

– Ch?t li?u: V?i Kaki Pangrim 65%cotton – 35%polyeste.

– ???ng may g?n gàng, ch?c ch?n t?o nên m?t b? ??ng ph?c ??u b?p Nh?t ch?t l??ng nh?t.

??ng ph?c ??u b?p Nh?t - ??ng ph?c Mantis

 

Thi?t k? ??ng ph?c b?p theo phong cách Nh?t B?n

??ng ph?c ??u b?p Nh?t - ??ng ph?c nhà hàng khách s?n

Hi?n nay công ty chúng tôi ti?p t?c cho ra ??i hàng lo?t các m?u ??ng ph?c ??u b?p ??p theo ?úng tiêu chu?n qu?c t?, Châu Âu ho?c ph??ng ?ông nh?m nâng c?p hình ?nh ng??i ??u b?p Vi?t lên t?m cao m?i. N?u quý khách có nhu c?u may ??ng ph?c ??u b?p Nh?t B?n theo yêu c?u, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n mi?n phí.

Có th? b?n quan tâm:

??ng Ph?c ??u B?p 13
4 (80%) 1 vote[s]

??ng Ph?c ??u B?p 13 vào lúc: Tháng Mười Một 6th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.