??ng Ph?c Nhân Viên 3

M?u ??ng ph?c ph?c v? nhà hàng
Mã sản phẩm: NVNH780001
Màu sắc: 12 M?u l?a ch?n
Kích cỡ: May theo size, s? ?o
Chất liệu: V?i kate ford
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi nh?n m?u. Gio hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3km
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c ph?c v? nhà hàng m?u 03 – ??ng ph?c Mantis.

– Ch?t li?u v?i có ?? d?y trung bình, co giãn v?a ph?i, m?m m?i và th?m hút t?t. Nó thích h?p cho nh?ng nhà hàng ph?c v? các món Á ho?c ?m th?c truy?n th?ng.

– Ch?t li?u vài này làm t? s?i cotton pha polyeste v?i t? l? 65/35 và d?t theo ki?u ford nên dày nh?ng l?i r?t m?m và ??c bi?t là mát và th?m hút t?t. N?u b?n có h? th?ng nhà hàng ? nh?ng n?i có th?i ti?t nóng ?m thì b? m?u này là l?a ch?n t??ng ??i ?n.

– Các chi ti?t ???c may ch?c ch?n, g?n gàng, mang l?i s? tho?i mái nh?t cho nhân viên nhà hàng trong quá trình ph?c v?.

D??i ?ây là m?t s? hình ?nh chi ti?t v? b? ??ng ph?c ph?c v? nhà hàng 03:

??ng ph?c ph?c v? nhà hàng

Hình ?nh chi ti?t m?u ??ng ph?c ph?c v? nhà hàng khách s?n

?ánh giá

??ng Ph?c Nhân Viên 3 vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2022 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.