Áo b?p Nh?t, may áo ??u b?p nhà hàng Nh?t

Mã sản phẩm: ABN831901
Màu sắc: Tr?ng, ?en, tím than...
Kích cỡ: Theo size
Chất liệu: V?i kaki bangrim 6721-100%cotton
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày tùy theo s? l??ng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo b?p Nh?t, may áo ??u b?p nhà hàng Nh?t.

M?u áo b?p Nh?t nam n? ??p. May áo ??u b?p nhà hàng Nh?t và phong cách Nh?t ??p. Ch?t li?u kaki bangrim 6721-100%cotton r?t ??p, nhi?u m?u…

M?t s? hình ?nh mô t? s?n ph?m.

áo b?p nh?t áo ??u b?p nh?t áo b?p nhà hàng nh?t m?u áo b?p nhà hàng nh?t ??p may áo b?p nh?t ??p

 

may qu?n áo nhà hàng nh?t

ÁO B?P NH?T

Hình ?nh c?a ng??i ??u b?p mang ??n s? chuyên nghi?p c?a m?t nhà hàng, còn nh?ng b? áo b?p mang l?i s? sang trong, hi?n ??i cho không gian b?p c?a nhà hàng ?ó.

Ngày này, ?m th?c Nh?t B?n ?ang du nh?p và phát tri?n t?i Vi?t Nam, các nhà hàng Nh?t B?n ?ã xu?t hi?n nhi?u, ?? th? hi?n ?úng tinh th?n ?m th?c Nh?t, không ch? các món ?n ???c ch?m chút mà trang ph?c c?ng ???c chú tr?ng. Áo b?p Nh?t ???c s?n xu?t ?? ?áp ?ng cho nhu c?u ?ó.

Áo b?p ki?u Nh?t r?t ??n gi?n v? m?u s?c, s? k?t h?p hài hòa gi?a các màu s?c làm tôn lên form dáng.

Các màu s?c ??c tr?ng nh? tr?ng, ??, ?en, xanh,… ???c ph?i thêm ???ng vi?n t?o s? hài hòa cho chi?c áo.

Các lo?i v?i ???c s? d?ng trong áo b?p Nh?t nh? kaki, kate, xi. Các lo?i v?i cao c?p giúp ng??i dùng s? d?ng lâu và b?n màu; bên c?nh ?ó, ch?t li?u v?i c?ng ??m b?o tính hút ?m ?? t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i m?c khi làm vi?c.

V?i ??c tr?ng ngh? nghi?p công vi?c b?p núc ?òi h?i s? kiên trì, khéo léo và t? m? c?a ng??i ??u b?p ph?i th?c hi?n r?t nhi?u thao tác ?? cho ra ??i nh?ng món ?n ngon nh?t, h?p d?n nh?t. Áo b?p ki?u Nh?t là s?n ph?m ???c ch?nh chu t? nh?ng ???ng kim m?i ch?, thi?t k? r?ng rãi, thoáng mát, có nhi?u size và ch?ng lo?i phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng ng??i m?c c? nam l?n n?.

M?t chi?c áo b?p ??p s? nâng cao hình ?nh c?a nhà hàng trong th?c khách.

Công ty may ??ng ph?c Mantis v?i nh?ng kinh nghi?m thi?t k? may ?o và bán buôn, l? ?a d?ng các m?u ??ng ph?c nhân viên ph?c v?, ??ng ph?c qu?n lý cho nhi?u nhà hàng. Ch?t li?u v?i t?t, b?n ??p thoáng mát, may cao c?p, thi?t k? k? theo yêu c?u c?a khách hàng s? mang ??n cho khách hàng nh?ng ki?u áo b?p Nh?t phù h?p nh?t. Các h?ng m?c chúng tôi may bao g?m:

??ng ph?c áo b?p.

– ??ng ph?c nhân viên ph?c v?.

– Áo ghile ph?c v?.

– M? b?p, t?p d?.

Áo b?p Nh?t, may áo ??u b?p nhà hàng Nh?t
1 (20%) 1 vote[s]

Áo b?p Nh?t, may áo ??u b?p nhà hàng Nh?t vào lúc: Tháng Mười Hai 20th, 2022 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.