??ng Ph?c Nhân Viên 5

M?u ??ng ph?c nhà hàng ??p
Mã sản phẩm: NVNH670001
Màu sắc: Theo yêu c?u khách hàng
Kích cỡ: May theo s? ?o, theo size.
Chất liệu: KAKI, KATE FORD: 65%COTTON35%POLYESTE
Giá bán: Xin vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi nh?n m?u, không k? ngày l? và ch? nh?t.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u ??ng ph?c nhà hàng ??p 05 – ??ng ph?c nhân viên nhà hàng khách s?n Mantis.

– Thi?t k? ??ng ph?c theo phong cách t?i gi?n, ?? cao s? chuyên nghi?p và ti?n l?i cho nhân viên ph?c v? nhà hàng.

– Ch?t li?u v?i cao c?p, th?m hút m? hôi t?t, tho?i mái, d? ch?u trong m?i ho?t ??ng.

– ??ng ph?c Mantis h? tr? t? v?n mi?n phí ?? quý khách ch?n ???c nh?ng m?u ??ng ph?c nhà hàng ??p nh?t.

M?u ??ng ph?c nhân viên nhà hàng ??p

?ánh giá

??ng Ph?c Nhân Viên 5 vào lúc: Tháng Mười Một 3rd, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.