May ??ng ph?c quán cafe, m?u ??ng ph?c áo phông nhà hàng ??p

may ??ng ph?c áo phông quán cafe
Mã sản phẩm: APNV0103191
Màu sắc: Nhi?u m?u
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: V?i thun, cá s?u TC
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

May ??ng ph?c quán cafe, m?u ??ng ph?c áo phông nhà hàng ??p.

May ??ng ph?c cho nhân viên quán cafe là m?t vi?c làm h?t s?c quan tr?ng và c?n thi?t n?u b?n ?ang kinh doanh trong l?nh v?c m? quán cafe. ??ng ph?c quán cafe v?a qu?ng bá th??ng hi?u quán cafe v?a t?o ???c ?n t??ng t?t ??i v?i khách hàng, giúp cho nhân viên c?m th?y tho?i mái h?n, t? tin h?n trong lúc ph?c v?.

M?u áo phông quán cà phên m?u cam ph?i ?en.

??ng ph?c quán cafe- s? ??u t? thông minh.

Vì sao may ??ng ph?c cho nhân viên quán cà phê là ?i?u c?n thi?t: N?u quán cafe c?a b?n ho?t ??ng v?i hình th?c nh?, không gian nh? v?i 1-2 nhân viên ph?c v? thì may ??ng ph?c quán là không c?n thi?t, nh?ng n?u quán cafe c?a b?n có quy mô l?n, không gian r?ng, nhân viên ph?c v? nhi?u thì vi?c m?c ??ng ph?c quán s? th? hi?n ???c ?úng theo quy mô, phong cách c?a quán, khách hàng c?ng d? phân bi?t ???c ?âu là khách và ?âu là nhân viên ph?c v?.

M?u áo phông quán cà phên m?u cam ph?i ?en

Còn gì tuy?t v?i h?n khi m?i th? trong quán cafe c?a b?n t? v?t d?ng, trang trí n?i th?t t?i ??ng ph?c nhân viên có tông màu, phong cách theo m?t th? th?ng nh?t, t?o nên hình ?nh th?t ??p, th?t ?n t??ng trong lòng khách hàng.

??ng ph?c quán cafe góp ph?n mang l?i hình ?nh ??p cho quán cafe. ??ng ph?c quán cafe ?em l?i c?m giác tho?i mái, t? tin trong khi ph?c v? cho nhân viên. Ngoài ra, nó còn qu?ng bá hình ?nh quán, ?? l?i d?u ?n th??ng hi?u cafe r?t riêng cho quán c?a b?n.

V?i 11 n?m kinh nghi?m, Công ty may ??ng ph?c nhà hàng khách s?n Mantis là m?t ??i tác uy tín, chuyên nghi?p.

M?u thi?t k? ??ng ph?c nhà hàng khách s?n ?a d?ng, chu?n m?c, ch?t l??ng.

T? v?n chuyên nghi?p, phù h?p v?i các nhu c?u th?c t?.

Theo kinh nghi?m c?a ??ng ph?c Mantis, b?n nên ch?n ki?u dáng phù h?p v?i ??i t??ng khách hàng, khí h?u t?i ??a ?i?m nhà hàng c?a các b?n. Ki?u dáng th??ng là:

1. Áo phông (c? tròn ho?c c? tr?) k?t h?p v?i m?, t?p d? ng?n.

Trong tr??ng h?p này, ??i t??ng khách hàng là nh?ng ng??i tr?, n?ng ??ng và t??ng ??i tho?i mái, d? tính. V?i th?i ti?t nóng ?m c?a Vi?t Nam vào mùa hè thì vi?c s? d?ng áo phông làm ??ng ph?c quán cà phê c?ng r?t phù h?p. Ngoài ra, ??ng ph?c áo phông quán cà phê còn có ?u ?i?m n?a là chi phí t??ng ??i th?p.

M?u áo phông quán cà phê m?u ?? ph?i ?en

2. Áo s? mi (c? ??c ho?c c? t?u) k?t h?p v?i n?, m?, t?p d? ng?n.

Các b?n nên ch?n ki?u dáng này khi ??i t??ng khách hàng là ng??i trung tu?i, công s?, ho?c nh?ng khách hàng cao c?p(d?ch v? ?n u?ng trong khách s?n). Ki?u dáng này mang l?i s? trang tr?ng, chuyên nghi?p nh? các nhà hàng có sao. Chi phí cho m?t set ??ng ph?c quán cà phê này c?ng cao h?n. Th??ng nó s? g?p ?ôi cho chi phí set ??u tiên.

Ngoài ra, ??n v?i ??ng ph?c Mantis b?n s? ???c nhi?u ?u ?ãi:

  • T? v?n và thi?t k? mi?n phí: B?n ch?a có logo quán và mu?n t?o m?t logo quán cafe th?t ?n t??ng, nhân viên Mantis s? t? v?n và thi?t k? giúp b?n 1 logo t? ý t??ng c?a b?n hoàn toàn mi?n phí.
  • May m?u mi?n phí v?i nh?ng ??n hàng t? 200 chi?c: B?n s? không ph?i m?t thêm m?t kho?n phí nào cho ??n khi hai bên th?ng nh?t và ký h?p ??ng.
  • ?? n?ng l?c và kinh nghi?p ?? làm cho nhi?u l?nh v?c khác nhau: Ngoài may ??ng ph?c quán cafe, làm ??ng ph?c quán cà phê, in logo ??ng ph?c quán cafe lên áo. Mantis còn may in áo phông ??ng ph?c công ty, may in áo phông ??ng ph?c quán, may in áo phông qu?ng cáo, áo nhóm, áo l?p…
  • Ch?t li?u ?a d?ng, m?u s?c phong phú: Áo phông ??ng ph?c quán cafe ???c may v?i nhi?u ch?t li?u v?i, phù h?p v?i nhu c?u c?a quý khách, m?c in logo quán cà phê ch?t l??ng, hình in s?c nét, b?n màu.

CÁCH ??T MAY ??NG PH?C NHÀ HÀNG KHÁCH S?N T?I MANTIS.

– Khách hàng ? Hà N?i:

G?i thông tin: s? l??ng áo, m?u áo, logo quán ho?c mô t? n?i dung mu?n in lên áo vào email: detmaythoitrang@gmail.com , ZALO: 0986889125 ho?c g?i ?i?n tr?c ti?p 0978522998 Ms H??ng ?? ???c t? v?n và báo giá v?i ch?t li?u v?i c? th?.

Sau khi b?n ?ã nh?n ???c báo giá h?p lý thì có th? ??n tr?c ti?p v?n phòng công ty ?? xem ch?t li?u v?i, ch?t l??ng in và tham kh?o m?t s? m?u áo chúng tôi ?ang làm cho khách.

– Khách hàng ? các t?nh mi?n Tây, mi?n Trung và TPHCM:

G?i thông tin: s? l??ng áo, m?u áo, logo quán ho?c mô t? n?i dung mu?n in lên áo vào email: detmaythoitrang@gmail.com , ZALO: 0986889125 ho?c g?i ?i?n tr?c ti?p 0978522998 Ms H??ng ?? ???c t? v?n và báo giá v?i ch?t li?u v?i c? th?.

Nh?n báo giá và m?u áo qua email ho?c facebook, zalo, viber…

Thanh toán và giao hàng:

??t c?c tr??c 50% t?i v?n phòng công ty ho?c chuy?n kho?n ngân hàng qua s? TK: Công ty c? ph?n th?i trang Mantis.

+ Ngân hàng Vietcombank :

Tài kho?n ngân hàng  : 0611001911755 ta?i ngân ha?ng TMCP Ngoa?i Th??ng- chi nha?nh Ba ?i?nh.

V?i ??n hàng t? 50 áo, chúng tôi giao hàng mi?n phí d??i 4km t?i Hà N?i. S? l??ng ít h?n khách hàng vui lòng qua tr?c ti?p công ty ?? nh?n hàng ho?c chúng tôi s? g?i d?ch v? giao hàng, phí ship t? 10-35k tùy khu v?c g?n, xa.

Khách hàng ? t?nh s? nh?n hàng qua chuy?n phát nhanh ho?c g?i xe khách.

N?u quý khách hàng có nhu c?u, hãy liên h? ngay v?i chúng tôi. Ch?c ch?n Mantis s? làm hài lòng các b?n.

May ??ng ph?c quán cafe, m?u ??ng ph?c áo phông nhà hàng ??p
4.5 (90%) 2 vote[s]

May ??ng ph?c quán cafe, m?u ??ng ph?c áo phông nhà hàng ??p vào lúc: Tháng Ba 4th, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.