??u tu?n ??n công s? v?i nh?ng ki?u gile dáng dài ??p mùa thu ?ông 2017

??u tu?n ??n công s? v?i nh?ng ki?u gile dáng dài ??p mùa thu ?ông 2017.

Th?i trang thu ?ông n?m nay n?i lên v?i cách ph?i áo gile n? v?i nhi?u ki?u dáng, ch?t li?u, phong cách khác nhau ??c bi?t là ki?u ph?i gile dáng dài n? v?i các trang ph?c khác.

Gile dáng dài là gì?

Áo gile n? có 2 lo?i dáng ng?n và dáng dài.

Áo gile ng?n ?ã ???c nhi?u ng??i chú ý ??n vì nó khá d? k?t h?p ??, m?c trong mùa nào c?ng ???c còn áo gile dài l?i khác, nh?ng quên ?i?u ?ó ?i Vì áo gile dáng dài ch?c ch?n s? bùng n? tr? thành xu h??ng áo khoác d? th?i trang ???c yêu thích nh?ng ngày tr? gió, se l?nh mùa thu n?m nay, b?i s? tinh t?, nét thanh m?nh, quy?n r?, tôn ???ng cong m?m m?i cho các nàng ??y.

N?u b?n ch?a t?ng m?c áo gile dáng dài (hay còn g?i là blazer gile dáng dài, vest không tay dáng dài, áo khoác không tay dáng dài) ho?c ngh? r?ng chúng có th? làm b?n b? già ?i, hãy b?t ??u v?i ki?u áo khoác không tay này.

Chúng c?ng r?t d? m?c và ??c bi?t là mang l?i nét cá tính phá cách vô cùng tr? trung cho ng??i m?c. Nh?ng thi?t k? gilet vest s? là m?nh ghép hoàn h?o cho trang ph?c công s? khi th?i ti?t d?u mát ?ang t?i.

Gile dáng dài r?t d? k?t h?p v?i r?t nhi?u trang ph?c khác nhau bên trong.

?ó có th? là váy bút chì, váy xòe, áo crop top, qu?n culottes, áo phông, áo thun, áo hai dây, ??c bi?t khi ph?i v?i qu?n bò trông b?n s? r?t tr? trung và tho?i mái.
Mùa thu v?i th?i ti?t se l?nh là c? h?i cho b?n mix nh?ng item áo khoác m?ng và th?i trang. V?i ki?u dáng khoét nách cùng thi?t k? c? 2 lá ho?c dáng c? tròn nh?ng chi?c áo khoác gile n? l?i d? dàng trong vi?c mix ??, tinh t? khi b?n m?c cùng váy li?n, áo s? mi, quy?n r? khi mix cùng áo hai dây và th?t n?ng ??ng khi mix cùng áo thun. ??m b?o nh?ng set ?? v?i áo khoác gile th?i trang này s? cho b?n m?t phong cách th?t th?i th??ng ??y.

?? c?p nh?t nh?ng m?u áo gile n? m?i nh?t, b?n hãy cùng tham kh?o ?? s?m ngay cho mình m?t chi?c áo khoác gile n? dáng dài ?i ch?i ho?c ?i làm ??u ???c nhé!

gile dài n? m?u be k?t h?p v?i áo tshirt ?en, qu?n kaki.

Gile dài n? m?u be k?t h?p v?i áo tshirt ?en, qu?n kaki.

 

Gile dài n? m?u be k?t h?p v?i áo tshirt ?en, qu?n kaki.2

Gile dáng dài k?t h?p v?i áo len cách ?i?u m?u tr?ng.

Gile dáng dài k?t h?p v?i áo len cách ?i?u m?u tr?ng.

m?u gile dán dài công s? ??p cho thu ?ông 2017

Các cô gái tr?, các quý cô công s? ?ã và ?ang c?p nh?t m?t th?i trang này ?? t?o phong cách và cá tính riêng cho b?n thân mình ch?a? N?u ch?a thì các nàng hãy s?m ngay cho mình m?t chi?c ?? t?o phong cách cho mình nhé.

Áo gile dáng dài cho n? mang v? ??p gi?n ??n, hi?n ??i và ??y cá tính, tinh t? ch?m phá làm b?t lên nét thanh m?nh c?a các cô gái. S? th?t s? t?o ?n t??ng cho ng??i ??i di?n khi b?n ph?i h?p chúng v?i nh?ng món ??, ph? ki?n ??ng ?i?u v? xu h??ng ho?c t?o ra nét g?i c?m cho c? th?.

Áo gile n? là item ??m ch? c? ?i?n ?ã không còn xa l?.

T??ng ch?ng trang ph?c này ?ã quen ??n ?? không còn hot ??i v?i ch? em nh?ng vài n?m tr? l?i ?ây, s?c hút c?a áo gile cho n? tr? nên “nóng”

Gile dáng dài ?en v?i ?ai áo l? k?t h?p v?i s? mi tr?ng và jean tr?ng.

Gile dáng dài ?en v?i ?ai áo l? k?t h?p v?i s? mi tr?ng và jean tr?ng.

 

Gile dáng dài ?en v?i ?ai áo l? k?t h?p v?i s? mi tr?ng và jean tr?ng.2 Gile dáng dài ?en v?i ?ai áo l? k?t h?p v?i s? mi tr?ng và jean tr?ng.3 Gile dáng dài ?en v?i ?ai áo l? k?t h?p v?i s? mi tr?ng và jean tr?ng.4 gile dáng dài hay m?t chi?c áo d? khoét sát nách. gile dáng dài hay m?t chi?c áo d? khoét sát nách.2 gile dáng dài hay m?t chi?c áo d? khoét sát nách.3 gile dáng dài hay m?t chi?c áo d? khoét sát nách.4 gile dáng dài hay m?t chi?c áo d? khoét sát nách.5 gile dáng dài hay m?t chi?c áo d? khoét sát nách.6 gile dáng dài hay m?t chi?c áo d? khoét sát nách.7gile dáng dài hay m?t chi?c áo d? khoét sát nách.8

N?u ?i ch?i, b?n hãy di?n áo gile dáng dài màu ?en cùng áo crop top ?? khoe v? ??p m?nh m?, sexy c?a mình.

V??i a?o gile da?ng da?i ba?n co? thê? mix cu?ng a?o len, a?o thun da?i ho??c ng??n tay ?ê?u phu? h??p. Kê?t h??p cu?ng quâ?n skinny, quâ?n jean, gia?y thê? thao la? ba?n ?a? co? mô?t set ?ô? c??c châ?t khi xuô?ng phô?.

Gile dáng dài n? qu? th?c r?t d? k?t h?p.

Gile dáng dài n? qu? th?c r?t d? k?t h?p. Ngay c? v?i sooc, tshirt, cô nàng t?o nên m?t phong cách cá tính cho trang ph?c d?o ph?.

Gile dáng dài n? qu? th?c r?t d? k?t h?p. Ngay c? v?i sooc, tshirt, cô nàng t?o nên m?t phong cách cá tính cho trang ph?c d?o ph?.

Chi?c áo gile m?ng da?ng da?i phù h?p cho các b?n gái v?n phòng, nh?ng v?n mang la?i ne?t kho?e kho??n n?ng ?ô?ng khi xuô?ng phô?. Dù là trang ph?c áo n? công s? hay trang ph?c ?i ch?i thì b?n ??u có th? d? dàng l?a ch?n áo gile ?? mix cho cây ?? c?a mình. V? c? ?i?n c?a chi?c áo gile dáng dài g?i nên hình ?nh m?t quý cô ??y duyên dáng, thanh l?ch nh?ng cu?ng không ke?m phâ?n n?ng ?ô?ng.

Nh?ng ?i?m m?i m? c?a item gile dáng dài này khi?n các nàng ph?i mê m?n chính là trong thi?t k? áo dài mang ??m nét cá tính, sành ?i?u.

Ch? c?n 1 chút mix match, 1 guu th?i trang c?a ng??i m?c chúng, nh? k?t h?p v?i chi?c qu?n short, áo crop-top hay áo thun, áo len, váy d? ??u phù h?p ?? các quý cô có m?t b? trang ph?c ch?t l? ?i làm hay ?i ch?i r?i. Các fashionista trên th? gi?i liên t?c l?ng xê cho chi?c áo gile dáng dài này b?ng cách mix v?i trang ph?c và ph? ki?n cu?n hút. Và l? ???ng nhiên, các sao Vi?t c?a chúng ta c?ng không th? nào b? l? hot trend này ???c.

Xu?t hi?n trên ???ng ph? Hà N?i, Ng?c Trinh ?ã di?n m?t chi?c áo gilê dáng dài màu ?en cùng áo l?ng cúp ng?c màu tr?ng và qu?n short màu ?en vô cùng sexy.

B? cánh ??n gi?n nh?ng v?n khi?n ng??i m?u n?i y hút m?i ánh nhìn v? mình. Cách ph?i h?p c?a Ng?c Trinh r?t d? th?c hi?n. Ngoài ra, b?n gái c?ng có th? t? bi?n hóa ?? khi?n b? cánh c?a mình thú v?, h?p d?n và mang d?u ?n cá nhân riêng.

Xu?t hi?n trên ???ng ph? Hà N?i, Ng?c Trinh ?ã di?n m?t chi?c áo gilê dáng dài màu ?en cùng áo l?ng cúp ng?c màu tr?ng và qu?n short màu ?en vô cùng sexy

Xu?t hi?n trên ???ng ph? Hà N?i, Ng?c Trinh ?ã di?n m?t chi?c áo gilê dáng dài màu ?en cùng áo l?ng cúp ng?c màu tr?ng và qu?n short màu ?en vô cùng sexy.

Nh?ng thi?t k? áo gile dáng dài luôn là gu th?i trang c?a nh?ng cô nàng cá tính, c?c ch?t n?ng ??ng t? mùa ?ông qua mùa hè, v?i ki?u dáng áo sát nách ???c mix áo gile v?i thun ho?c s? mi b?n gái có th? di?n ?? d?o ph? và ??c bi?t là m?t style n?ng ??ng tinh ngh?ch cho nh?ng ngày n?ng hè oi b?c hay nh?ng ngày mùa thu, ??u ?ông se l?nh. V?i ch?t li?u nh? nên áo gile dáng dài cho mùa thu ?ông n?ng ??ng th??ng ???c làm t? kaki, bò ho?c denim v?a t?o dáng n?ng ??ng, kho? kho?n ?? mix cùng jean rách ho?c short jean xu?ng ph?.

Xem thêm

?ánh giá

??u tu?n ??n công s? v?i nh?ng ki?u gile dáng dài ??p mùa thu ?ông 2017 vào lúc: Tháng Tám 14th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ