??ng ph?c gile len n? ??p cho nàng công s? thu ?ông 2017

Gile len n? ??p cho nàng công s? thu ?ông 2017 - ?nh 3
Mã sản phẩm: MGLN06
Màu sắc: Xanh tím than
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: V?i len
Giá bán: Xin vui lòng liên h? ?? ??t may s?n ph?m.
Thời gian giao hàng: 15-20 Ngày.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c gile len n? ??p cho nàng công s? thu ?ông 2017.

Chúng ta không còn xa l? gì v?i m?u áo ??ng ph?c gile len truy?n th?ng xanh ?en th?i còn là h?c sinh. V?i xu th? c? nh?ng l?i m?i, ??ng ph?c Mantis gi?i thi?u m?u áo ??ng ph?c gile len cho nàng công s?.

V?i th?i ti?t v?a ph?i trong phòng làm vi?c thì m?t chi?c gile len không nh?ng giúp ta gi? ?m mà c?ng r?t trang nhã, d? dàng thao tác trong công vi?c.

C?ng nh? cách ph?i ?? nam, m?u áo gile len xanh ?en này m?c ngoài s? mi và trong áo vest. S? k?t h?p s? mi, gile vest và chân váy là s? k?t h?p kinh ?i?n c?a ??ng ph?c công s? trên toàn th? gi?i.

B?n có th? s? d?ng trong m?i l?nh v?c nh?: ??ng ph?c l? tân, ??ng ph?c nhân viên, qu?nh lý trong công s?, nhà hàng khách s?n…k? c? làm ??ng ph?c cho giáo viên n? c?ng r?t phù h?p.

Gile len n? ??p cho nàng công s? thu ?ông 2017 - ?nh 4 Gile len n? ??p cho nàng công s? thu ?ông 2017 - ?nh 3 Gile len n? ??p cho nàng công s? thu ?ông 2017 - ?nh 2 Gile len n? ??p cho nàng công s? thu ?ông 2017 - ?nh 1

 

?ánh giá

??ng ph?c gile len n? ??p cho nàng công s? thu ?ông 2017 vào lúc: Tháng Mười Một 6th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.