Áo phông ??ng ph?c l?p c?c tay c? tròn

Áo phông ??ng ph?c l?p ??p 2018
Mã sản phẩm: AP152092
Màu sắc: Màu tr?ng, tr?ng ph?i ?en
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: V?i lacoste poly, v?i mext, siger, lacoste
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 10-15 ngày sau khi 2 bên ký h?p ??ng. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3km.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

M?u áo phông ??ng ph?c l?p c? tròn ??p ???c d? ?oán là m?t trong nh?ng xu h??ng ??ng ph?c HOT mùa hè 2018 này.

– Thi?t k? áo phông ??ng ph?c l?p c? tròn ki?u dáng ??n gi?n ?em l?i s? tho?i mái, nh? nhàng cho các b?n h?c sinh.

– Ch?t v?i mát, th?m hút m? hôi t?t, phù h?p cho c? l?p tham gia các ho?t ??ng ngoài tr?i.

– Bo g?u, bo tay, bo c? ch?c ch?n v?i ???ng may g?n gàng, t? m?.

– Th??ng hi?u Mantis uy tín v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c may áo phông ??ng ph?c l?p cung c?p nh?ng thi?t k? sáng t?o và ??c ?áo theo yêu c?u c?a khách hàng.

– D?ch v? in – thêu logo, slogan ch?t l??ng, nhanh chóng, cam k?t giá r? nh?t trên th? tr??ng.

Áo phông ??ng ph?c l?p c? tròn M?u áo phông ??ng ph?c l?p ??p 2018 In - thêu hình ?nh, logo ??ng ph?c áo phông V?i may áo phông ??ng ph?c l?p ch?t l??ng cao c?p ???ng may g?n gàng, ch?c ch?n Ch?t v?i may áo phông m?m m?i, thoáng mát

?ánh giá

Áo phông ??ng ph?c l?p c?c tay c? tròn vào lúc: Tháng Ba 5th, 2018 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.