??ng ph?c áo phông h?c sinh màu vàng ph?i ?en

Mã sản phẩm: AP780018
Màu sắc: Màu vàng ph?i ?en
Kích cỡ: May theo size, may ?o
Chất liệu: Cotton, lacoste, ...
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi duy?t m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3km.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

M?u ??ng ph?c áo phông h?c sinh ??p cho hè 2018 c?a ??ng ph?c Mantis.

– Thi?t k? áo phông mang phong cách tr? trung, n?ng ??ng t?o nên m?t m?u ??ng ph?c áo phông h?c sinh ??p, th?i trang và cá tính.

– B?n có th? l?a ch?n ki?u áo phông c? tr? ho?c áo phông c? tròn tùy theo s? thích c?a các b?n trong l?p. ??ng ph?c Mantis cung c?p nhi?u m?u áo phông h?c sinh ?a d?ng v? màu s?c và ki?u dáng.

– V?i cotton th?m hút m? hôi t?t, gi?t nhanh khô; v?i thun cá s?u m?ng và mát; v?i thun l?nh b?n, ít nh?n. N?u b?n ?ang phân vân không bi?t ch?n lo?i v?i nào ?? may ??ng ph?c áo phông h?c sinh, hãy liên h? ngay v?i nhân viên Mantis ?? ???c t? v?n mi?n phí.

– Nh?n in – thêu logo công ngh? tiên ti?n v?i ch?t l??ng t?t và giá r? nh?t trên th? tr??ng.

??ng ph?c áo phông h?c sinh ??p M?u ??ng ph?c áo phông h?c sinh c? tròn In - thêu logo, slogan lên áo phông ??ng ph?c h?c sinh giá r?

?ánh giá

??ng ph?c áo phông h?c sinh màu vàng ph?i ?en vào lúc: Tháng Tám 15th, 2018 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.