Áo phòng s?ch ch?ng t?nh ?i?n, ch?ng cháy

Áo ch?ng t?nh ?i?n
Mã sản phẩm: DPPS019274
Màu sắc: Màu xanh
Kích cỡ: May theo size, may ?o
Chất liệu: Polyester
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: Tùy theo s? l??ng s?n ph?m (th??ng là 12-15 ngày sau khi chúng tôi nh?n m?u)
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo ch?ng t?nh ?i?n, ch?ng cháy – ??ng ph?c b?o h? lao ??ng phòng s?ch Mantis.

– Trang b? trong phòng s?ch, dùng cho c? nam và n?.

– S?i cacbon ch?ng t?nh ?i?n ?ã ???c ki?m tra k? l??ng, an toàn cho ng??i lao ??ng khi làm vi?c trong môi tr??ng có ch?t ?i?n t?.

Áo ch?ng t?nh ?i?n - B?o h? lao ??ng Mantis Áo ch?ng t?nh ?i?n trong phòng s?ch Áo phòng s?ch ch?ng t?nh ?i?n, ch?ng cháy Qu?n áo b?o h? lao ??ng phòng s?ch

?ánh giá

Áo phòng s?ch ch?ng t?nh ?i?n, ch?ng cháy vào lúc: Tháng Mười 27th, 2017 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.