S? MI NAM 18

S? mi nam ?en ??p 2017
Mã sản phẩm: MSMN18
Màu sắc: R?t nhi?u m?u cho b?n l?a ch?n
Kích cỡ: May theo s? ?o, theo size.
Chất liệu: 35% cotton 65% polyeste
Giá bán: Xin vui lòng liên h?
Thời gian giao hàng: 15 ngày.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

so mi nam 18 1

so mi nam 18 2

so mi nam 18 3

so mi nam 18 4

C? S? V?T CH?T C?A CÔNG TY MANTIS:

Mantis-uniform

LOGO C?A KHÁCH HÀNG:
Tùy theo yêu c?u c?a khách hàng c?ng nh? ??c thù s?n ph?m chúng tôi s? t? v?n và h??ng d?n ch?n l?a: thêu logo, in l??i, in truy?n nhi?t…
In logo:
V?i kinh nghi?m lâu n?m, chúng tôi khuyên khách hàng nên ch?n ph??ng án in logo cho nh?ng s?n ph?m nh? áo phông, b?o h? ho?c áo khoác gió vì giá thành gi?, ch?t l??ng ?n ??nh, m?u s?c b?t m?t.MANTIS-IN
1) In l?a ch? s? d?ng khi logo t? 5 m?u tr? xu?ng, v?i nhi?u m?u s?c ho?c d?i m?u thì in l?a s? không ??p và chi phí cao.
2) truy?n nhi?t s? t?t h?n v?i áo tr?ng, và nh?ng logo 3D ho?c ?nh.
3) Thông th??ng 7 ~ 10cm cho chi?u r?ng logo nh? trên ng?c, và 25cm v?i LOGO trên l?ng.
4) Kh? l?n nh?t khi in truy?n nhi?t là A4.
II) Thêu vi tính: V?i nh?ng logo nh? tr??c ng?c, nh?ng v?t li?u ít co giãn nh? áo somi, áo phông v?i lacoste, áo b?o h? v?i kaki…thì khách hàng nên ch?n ph??ng án thêu ?? ??m b?o ?? sang tr?ng c?ng nh? ?? b?n c?a s?n ph?m.
MANTIS-THEU
TH?I GIAN GIAO HÀNG:
1.Thông th??ng chúng tôi s? t? v?n, thi?t k?, g?i báo giá cho khách hàng trong vòng 48 gi?.
2. Sau khi ký h?p ??ng, khách hàng s? ph?i thanh toán tr??c 50% t?ng giá tr? h?p ??ng.
3. Mi?n phí v?n chuy?n cho khách ??t các ??n hàng t? 6.000.000 ??ng tr? lên.
4. Th??ng thì hàng s? ??n tay khách hàng trong vòng 10-15 ngày(không k? ngày l? và ch? nh?t) sau khi hai bên ký h?p ??ng và chúng tôi nh?n ???c ti?n ??t c?c.
B?O HÀNH CHO S?N PH?M:
1. Hai tháng b?o hành cho s?n ph?m mà chúng tôi cung c?p!
2. N?u b?n không hài lòng khi b?n nh?n ???c hàng so v?i s?n ph?m m?u xin vui lòng ph?n ánh l?i ?? chúng tôi s?n xu?t l?i ho?c hoàn ti?n. Hãy liên h? v?i tôi tr??c khi b?n tr? l?i nó.
3. N?u s?n ph?m có l?i trong vòng 2 tháng xin vui lòng liên h? l?i ?? chúng tôi g?i s?n ph?m thay th?.
D?CH V? H? TR?:
1. Chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? ?em l?i m?u s?c t?t nh?t cho th??ng hi?u c?a b?n c?ng nh? s?c kh?e và s? ti?n l?i trong khi b?n làm vi?c.
2. Xin vui lòng cho chúng tôi n?u b?n không hài lòng ho?c hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi.
3. Hãy nói v?i b?n bè c?a b?n n?u b?n c?m th?y ch?t l??ng t?t và hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi, và c?ng xin vui lòng cung c?p cho chúng tôi m?t ?ánh giá chính xác c?m nh?n c?a b?n.

TRÌNH T? C?A M?T ??N HÀNG:mantis-dh
Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo ??a ch? ? d??i ?? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình và chu ?áo.
??a Ch? Liên H?:CÔNG TY C? PH?N TH?I TRANG MANTIS VI?T NAM
1) S? 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Hà N?i.
M: (04) 3 218 1062 | (04) 3 218 10.623 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998
2) S? 58 A, ngõ 211 – Kh??ng Trung c? – Thanh Xuân – Hà N?i.
M: (04) 3 566 8633 / E: detmaythoitrang@gmail.com.

S? MI NAM 18
1 (20%) 1 vote[s]

S? MI NAM 18 vào lúc: Tháng Mười 16th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.