“Sành” và “?i?u” v?i áo khoác n? (hoodie) nh? teen

Sành và ?i?u v?i áo khoác n? (hoodie) nh? teen. 

Khi có tu?i, công vi?c, gia ?ình, con cái, xã h?i vô tình t?o ra nh?ng quy chu?n m?i v? trang ph?c. ??n công s? thì ??ng ph?c, v? nhà thì kín ?áo, ra ngoài ???ng thì ??ng ??n. Gu th?m m? b? chi ph?i và ngày càng tr? lên c?ng nh?c ??n khó g?n. Hãy d?ng l?i và quan sát các cô gái và chàng trai m?i l?n ?? th?y t? b?n thân bi?n mình thành ng??i nhàm chán. Hãy xem cách k?t h?p áo khoác n? (hoodie) nh? teen d??i ?ây và b?t c?ng th?ng, b?t lo l?ng ?? v?t vát chút vô t? trong sáng nh? nh?ng ng??i tr? tu?i.

Sexy và nhí nh?nh v?i trang ph?c gi? da.

Áo khoác n? ??p

B?i b?m v?i jean.

S? l?a ch?n k?t h?p không h? t?i trong nh?ng ngày thu xu?ng ph?.

S? pha ch?n gi?a ?? bình dân và zen quy?n r?.

K?t h?p v?i nh?ng chi?c váy maxxi.

Gi?u qu?n khi ? nhà.

K?t h?p v?i qu?n culottes.

Khi c?n ch?nh chu.

?ánh giá

“Sành” và “?i?u” v?i áo khoác n? (hoodie) nh? teen vào lúc: Tháng Mười 20th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ