Rooney di?n vest ch?nh t? d? tang l? huy?n tho?i Newcastle

Wayne Rooney và khá nhi?u huy?n tho?i c?a bóng ?á Anh ?ã ??n d? tang l? c?a c?u Ch? t?ch Newcastle, Freddy Shepherd.

Sau bu?i làm vi?c công ích vào bu?i sáng, Rooney nhanh chóng có m?t ? nhà ng??i b?n quá c?, Freddy Shepherd.

Sau bu?i làm vi?c công ích vào bu?i sáng, Rooney nhanh chóng có m?t ? nhà ng??i b?n quá c?, Freddy Shepherd.

 Ngôi sao c?a Everton ?n di?n ch?n chu ??n d? tang l?.

Ngôi sao c?a Everton ?n di?n ch?n chu ??n d? tang l?.

 Bu?i l? còn có s? hi?n di?n c?a Alan Shearer.

Bu?i l? còn có s? hi?n di?n c?a Alan Shearer.

 Huy?n tho?i Liverpool, Kenny Daglish tranh th? trò chuy?n v?i nh?ng ng??i xung quanh tr??c khi b??c vào l? vi?ng.

Huy?n tho?i Liverpool, Kenny Daglish tranh th? trò chuy?n v?i nh?ng ng??i xung quanh tr??c khi b??c vào l? vi?ng.

 Th? thành k? c?u Shay Given ??n chia bu?n.

Th? thành k? c?u Shay Given ??n chia bu?n.

 C?u HLV tuy?n Anh, Sam Allardyce c?ng có m?t.

C?u HLV tuy?n Anh, Sam Allardyce c?ng có m?t.

Freddy Shepherd là m?t trong nh?ng nhân v?t có ?nh h??ng không nh? ??n n?n bóng ?á Anh. D??i th?i Freddy Shepherd, Newcastle là ??i bóng có l?i ?á khá khó ch?u và th??ng k?t thúc Premier League ? v? trí th? 7, cao nh?t là m?t l?n v? nhì.

Freddy Shepherd là m?t trong nh?ng nhân v?t có ?nh h??ng không nh? ??n n?n bóng ?á Anh. D??i th?i Freddy Shepherd, Newcastle là ??i bóng có l?i ?á khá khó ch?u và th??ng k?t thúc Premier League ? v? trí th? 7, cao nh?t là m?t l?n v? nhì.

S? ra ?i c?a Freddy Shepherd ? tu?i 75 ?ã ?? l?i ni?m ti?c th??ng vô h?n cho nh?ng ng??i ? l?i.

S? ra ?i c?a Freddy Shepherd ? tu?i 75 ?ã ?? l?i ni?m ti?c th??ng vô h?n cho nh?ng ng??i ? l?i.

 
?ánh giá

Rooney di?n vest ch?nh t? d? tang l? huy?n tho?i Newcastle vào lúc: Tháng Mười 17th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ