Qu?n Âu N? 2

Hình ?nh m?u qu?n âu n? ??p 02
Mã sản phẩm: MQAN2
Màu sắc: ?ây ch? là m?u tham kh?o, b?n hãy ??n công ty chúng tôi ?? ???c t? v?n v? m?u s?c ch?t li?u phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng c?a mình(mi?n phí)
Kích cỡ: May theo size, s? ?o
Chất liệu: v?i visco pha, cvc, tc
Giá bán: Xin vui lòng liên h?
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Qu?n âu n? ??p 2.

B?ng h??ng d?n ch?n size qu?n âu n? ??p 2.

B?ng thông s? thành ph?m qu?n âu n? 02.

B?ng thông s? thành ph?m qu?n âu n? 02.

quan au nu

qu?n âu n? 02 k?t h?p v?i s? mi zen t?o phong cách tr? trung, quy?n r?.

chi tiet sau quan au nu

Chi ti?t m?t sau s?n ph?m. V?i ch?t li?u v?i D DUNG co giãn và r?t gi? dáng.

khuy quan au

quan au

Qu?n ôm ch?n mông t?o cho b?n m?t phong cách sexy.

?ây là m?u qu?n ???c khá nhi?u ?u ái c?a các b?n tr?. Không ch? h??ng t?i phong cách hi?n ??i, tho?i mái, d? ?i l?i, chi?c qu?n còn giúp ph?n hông ??m h?n cho nh?ng cô gái g?y.

Qu?n âu n? 2 ??p.

 

Nó d? dàng k?t h?p v?i s? mi, áo phông, zen… và s? d?ng trong nhi?u hoàn c?nh.

Mantis cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, png, gif, csv, xls, xlsx, doc, pdf.
  ?ánh giá

  Qu?n Âu N? 2 vào lúc: Tháng Bảy 22nd, 2018 bởi vubien
  Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
  Liên hệ
  Liên Hệ
  Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.