Qu?n áo t?t nghi?p m?m non

Qu?n áo t?t nghi?p m?m non
Mã sản phẩm: TNMN900192
Màu sắc: R??u vang ?? / Xanh d??ng
Kích cỡ: May theo size - May ?o
Chất liệu: Cotton, Polyester
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi duy?t m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3 km
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Qu?n áo t?t nghi?p m?m non thi?t k? ??p, giá r? t?i ??ng ph?c Mantis.

– M?u qu?n áo t?t nghi?p m?m non v?i ki?u dáng th?ng, m?c chui.

– Ch?t v?i m?m m?i, không nh?n. D? dàng v?n ??ng, mang l?i c?m giác tho?i mái khi m?c. Tuy?t ??i an toàn v?i làn da tr? m?m non.

– Màu s?c t??i t?n, trang nhã, theo yêu c?u c?a khách hàng. Ki?u dáng ??p, ?áng yêu, phù h?p v?i s? thích c?a tr? m?u giáo.

– M?c ?ích s? d?ng: l? ph?c t?t nghi?p m?m non, ??ng ph?c dã ngo?i cho tr? m?u giáo.

– Nh?n thi?t k? và thêu logo lên qu?n áo t?t nghi?p m?m non. ?u ?ãi chi?t kh?u ??i v?i nh?ng ??n hàng s? l??ng l?n.

Qu?n áo t?t nghi?p m?m non ??p Áo t?t nghi?p m?m non L? ph?c c? nhân m?u giáo giá r? Qu?n áo t?t nghi?p cho tr? m?m non

D?ch v? may qu?n áo t?t nghi?p m?m non t?i Mantis cam k?t ?em ??n s? hài lòng cao nh?t.

Ngày t?t nghi?p chính là m?t bu?i l? l?n long tr?ng ??u ??i ?? các em b??c vào l?a tu?i ti?u h?c. Chính vì v?y khi bé t?t nghi?p m?m non, các m? c?ng nên s?m s?a cho bé m?t b? l? ph?c. ?? bé không c?m th?y thi?t thòi v?i b?n bè.

Mantis t? hào là công ty may ??ng ph?c h?c sinh uy tín hàng ??u t?i Hà N?i, TPHCM, … Nh?ng s?n ph?m ??ng ph?c m?m non, h?c sinh ti?u h?c, ??ng ph?c h?c sinh c?p 2, c?p 3 c?a chúng tôi luôn ???c khách hàng ?ánh giá cao v? m?u mã ??p, ki?u dáng ?a d?ng, v?i ch?t l??ng và giá thành r?.

Mantis là ??a ch? tin c?y may qu?n áo ??ng ph?c, l? ph?c h?c sinh cho nhi?u tr??ng m?m non, tr??ng qu?c t? nh?: TH School, tr??ng m?m non Song ng? Th?ng Long Academy, m?m non t? th?c BiBi, … S?n ph?m t?i Mantis ???c chau chu?t t? khâu thi?t k?, ch?n v?i ??n c?t may. V? ??p, s? tho?i mái và an toàn v?i s?c kh?e c?a tr? là nh?ng y?u t? hàng ??u ???c chúng tôi chú tr?ng. Hãy liên h? ngay v?i nhân viên Mantis ?? ???c t? v?n mi?n phí và h??ng nh?ng d?ch v? ?u ?ãi nh?t.

?ánh giá

Qu?n áo t?t nghi?p m?m non vào lúc: Tháng Năm 18th, 2018 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.