L? ph?c t?t nghi?p m?m non

L? ph?c t?t nghi?p m?m non
Mã sản phẩm: TNMN001
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a quý khách hàng
Kích cỡ: May ?o, may theo size
Chất liệu: Polyester
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi nh?n m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3 km.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

L? ph?c t?t nghi?p m?m non thi?t k? ??p dành cho bé.

Ngày t?t nghi?p c? nhân m?u giáo chính là bu?i l? long tr?ng ??u ??i ?? các bé m?m non chu?n b? b??c vào l?a tu?i ti?u h?c. Vì v?y các m? nên mua cho bé m?t b? l? ph?c t?t nghi?p m?m non th?t ??p. Hãy tham kh?o m?u áo c? nhân m?m non c?a Mantis d??i ?ây và liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ??t may và h??ng nh?ng d?ch v? ?u ?ãi nh?t.

– Ki?u áo dáng th?ng, có dây bu?c phía sau. ?i?m nh?n là chi?c n? và ???ng vi?n tr??c ng?c ph?i màu tinh t?.

– V?i mát, không nh?n, t?o c?m giác tho?i mái cho tr? khi m?c l? ph?c t?t nghi?p m?m non hay tham gia các ho?t ??ng ngo?i khóa ngoài tr?i.

– Trang ph?c t?t nghi?p m?m non có màu s?c t??i t?n. Ki?u dáng ??p, ?áng yêu, phù h?p v?i l?a tu?i m?u giáo. B?n có th? thay ??i màu s?c c?ng nh? các chi ti?t khác trên m?u l? ph?c t?t nghi?p này. ??i ng? nhân viên thi?t k? c?a chúng tôi có th? ?áp ?ng t?t c? các yêu c?u c?a b?n.

B?ng ch?n size l? ph?c t?t nghi?p m?m non theo chi?u cao c?a bé:

Chi?u caoSize
90 ~ 100 cmS
100 ~ 110 cmM
110 ~ 120 cmL
120 ~ 130 cmXL
130 ~ 140 cmXXL
140 ~ 150 cmXXXL


Trang ph?c t?t nghi?p m?m non dành cho các bé
L? ph?c t?t nghi?p m?m non ??p

Áo l? ph?c c? nhân m?u giáo

D?ch v? may áo l? ph?c t?t nghi?p m?m non ch?t l??ng cao t?i Mantis.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua l? ph?c t?t nghi?p thì ??ng ph?c Mantis chính là s? l?a ch?n tuy?t v?i dành cho b?n. Chúng tôi có th? ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u c?a b?n, t? trang ph?c t?t nghi?p m?m non cho ??n l? ph?c t?t nghi?p ??i h?c. Các b? l? ph?c trang tr?ng luôn ???c Mantis ??u t? nhi?u tâm huy?t t? thi?t k? ??n ch?n ch?t li?u v?i phù h?p nh?t. Chính vì v?y, s?n ph?m c?a chúng tôi ???c khách hàng ?ánh giá r?t cao v?i ki?u dáng ??p, ch?t l??ng t?t và giá thành c?nh tranh.

Mantis là ??a ch? tin c?y ?? ??t may l? ph?c t?t nghi?p c?a nhi?u tr??ng m?m non l?n nh?: Tr??ng M?m non Qu?c t? Pink House, TH School, Tr??ng m?m non qu?c t? Vi?t – Hàn Montessori, Just Kids Tr?n Qu?c To?n, … Ngoài ra, chúng tôi c?ng bán l? ph?c t?t nghi?p m?m non may s?n v?i nhi?u ki?u dáng, màu s?c phong phú ?? b?n l?a ch?n.

?ánh giá

L? ph?c t?t nghi?p m?m non vào lúc: Tháng Năm 18th, 2018 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.