??ng ph?c áo ?i?u d??ng n? mùa hè

Áo ?i?u d??ng n?
Mã sản phẩm: DPDD781002
Màu sắc: Màu tr?ng
Kích cỡ: May theo size - May ?o
Chất liệu: Cotton, Polyester
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi duy?t m?u. H? tr? giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3km
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo ?i?u d??ng n? mùa hè dùng trong b?nh vi?n ho?c ??ng ph?c sinh viên tr??ng y.

– M?u áo ?i?u d??ng n? v?i áo c?c tay c? 2 ve.

– Áo màu tr?ng, v?i lót màu xanh lá cây.

– Túi ng?c bên trái có khuy cài bi?n tên.

– Có ?ai phía sao áo ?? ?i?u ch?nh ?? r?ng eo.

– Ch?t li?u v?i mát, th?m hút m? hôi t?t. ?em l?i c?m giác tho?i mái, d? ch?u cho ng??i m?c.

– Ch?t l??ng, ki?u dáng theo thông t? 45 quy ??nh v? trang ph?c b?nh vi?n c?a b? y t?.

– M?c ?ích s? d?ng: ??ng ph?c ?i?u d??ng n?, ??ng ph?c sinh viên tr??ng y d??c, trang ph?c phòng thí nghi?m y h?c. Phù h?p khí h?u mùa hè.

??ng ph?c Mantis là ??a ch? tin c?y may áo ?i?u d??ng nam, n? cho nhi?u b?nh vi?n, trung tâm y t? t?i Hà N?i, TPHCM, …

??ng ph?c ?i?u d??ng nói riêng và trang ph?c b?nh vi?n nói chung có nh?ng y?u t? c?ng nh?c không th? thay ??i ???c nh? màu áo, ki?u dáng. Tuy v?y, c?ng có nh?ng y?u t? m? ?? tha h? sáng t?o. Vì th? nên vi?c thi?t k? ??ng ph?c áo ?i?u d??ng n? c?ng c?n ??m b?o y?u t? th?m m?, th?i trang ?? y tá luôn c?m th?y yêu thích b? ??ng ph?c c?a mình và là ni?m t? hào trong công vi?c.

Mantis có s? tìm hi?u, nghiên c?u k? l??ng v? tính ch?t công vi?c c?a ?i?u d??ng c?ng nh? các b? ph?n khác trong b?nh vi?n. Chúng tôi c?ng luôn c?p nh?t các quy ??nh, thông t? c?a b? y t?. T? ?ó ??a ra nh?ng thi?t k? và cách ch?n v?i phù h?p nh?t. Mantis nh?n may theo m?u các s?n ph?m: áo blouse tr?ng cho bác s?, qu?n áo ph?u thu?t, trang ph?c b?nh nhân, s?n ph?, ??ng ph?c ?i?u d??ng nam n? mùa hè và mùa ?ông, … Quý khách vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n mi?n phí và h??ng nh?ng d?ch v? ?u ?ãi nh?t.

M?u áo ?i?u d??ng n? ??ng ph?c ?i?u d??ng áo c?c tay Áo ??ng ph?c cho ?i?u d??ng ho?c sinh viên tr??ng y

??ng ph?c áo ?i?u d??ng n? mùa hè
2 (40%) 1 vote[s]

??ng ph?c áo ?i?u d??ng n? mùa hè vào lúc: Tháng Mười Một 23rd, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.