??NG PH?C VEST N? 19

Mã sản phẩm: AV000918
Màu sắc: Nhi?iu m?u ?? b?n l?a ch?n
Kích cỡ: May ?o, theo size
Chất liệu: 100%cotton
Giá bán: Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? có giá t?t nh?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi ??t hàng. Giao hàng mi?n phí ??i v?i các ??n hàng có t? 15 chi?c tr? lên.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u áo vest n? công s? ??p, m?i nh?t t?i Th?i trang Mantis.

S?n ph?m ???c thi?t k? làm ??ng ph?c v?n phòng cho công ty B?o hi?m PVI. ???c khách hàng ?ánh giá là m?t m?u áo vest n? công s? ??p, ch?t l??ng t?t. Uy tín c?a chúng tôi ?ã ???c kh?ng ??nh v?i 11 n?m kinh nghi?m may ??ng ph?c, th?i trang t?i Vi?t Nam. ??ng ph?c Mantis luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a các t?p ?oàn l?n khi có nhu c?u may ??ng ph?c công s?.

Thi?t k? ??m b?o s? chuyên nghi?p và tính th?m m? cao c?a phái ??p.

– V?i ch?t li?u cao c?p, ?? x?p ?n ??nh, th?m hút t?t. Phái ??p s? luôn c?m th?y thoái mái nh?t khi m?c s?n ph?m áo vest n? này.

– Phong cách ôm dáng, tôn “vòng 3” sexy c?a nh?ng cô nàng công s? quy?n r?.

– ?ây là m?t m?u áo vest n? công s? ??p và tinh t? trong t?ng chi ti?t nh?. Màu s?c, kích th??c ?a d?ng ?? b?n l?a ch?n cho phù h?p v?i vóc dáng c?a mình.

M?c ?ích s? d?ng:

– B?n có th? s? d?ng làm ??ng ph?c công s?. V?a chuyên nghi?p l?i ??m b?o ???c tính th?m m? cao c?a phái ??p. ?ây là m?t m?u áo vest n? công s? ??p và r? so v?i nhi?u s?n ph?m áo vest n? cùng lo?i.

– M?c k?t h?p v?i áo s? mi, b?n s? có m?t b? hoàn h?o ?? ?i công tác, d? s? ki?n hay g?p g? b?n bè.

 B?ng thông s? thành ph?m và hình ?nh chi ti?t c?a áo vest n? 19:
B?ng thông s? thành ph?m áo vest n? công s? ??p
áo vest n? công s? ??p 7
Có th? b?n quan tâm:
?ánh giá

??NG PH?C VEST N? 19 vào lúc: Tháng Mười Hai 14th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.