??NG PH?C VEST N? 14

Mã sản phẩm: AV500193
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a khách hàng
Kích cỡ: May ?o ho?c theo size
Chất liệu: V?i TC, CVN
Giá bán: 990.000 vn?. Vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? có giá t?t nh?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi ký h?p ??ng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u áo vest n? ??p 14 – Th?i trang, n? tính, chuyên nghi?p.

Công ty c? ph?n th?i trang Mantis v?i 11 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c may vest n?. Chúng tôi nh?n thi?t k?, s?n xu?t các ??n hàng ??ng ph?c v?n phòng cho nhi?u công ty, t?p ?oàn l?n. ??ng ph?c Mantis xin gi?i thi?u s?n ph?m áo vest n? ??p 14. M?u áo vest này ???c t?p ?oàn Vinaconex ??t may làm ??ng ph?c công s? cho nhân viên n?.

Mantis cam k?t ?em ??n cho b?n s?n ph?m áo vest n? ??p nh?t, giá c? c?nh tranh nh?t.

– Áo vest n? 14 ???c may b?ng v?i ch?t li?u cao c?p, th?m hút t?t, giúp b?n luôn tho?i mái trong m?i ho?t ??ng.

– Áo vest n? có ki?u dáng hi?n ??i nh?ng không kém ph?n n? tính, quy?n r?. M?u áo vest n? công s? ?áp ?ng c? 2 tiêu chí: ??p và chuyên nghi?p.

– Màu s?c, kích th??c ?a d?ng. ??ng ph?c Mantis h? tr? t? v?n, thi?t k? mi?n phí. Chúng tôi c?ng mi?n phí công ?o ?? b?n có th? ch?n ???c nh?ng chi?c áo vest n? v?a v?n nh?t v?i thân hình c?a mình.

– Các ???ng nét, chi ti?t ???c may t? m?, ??t ch?t l??ng và tính th?m m? cao nh?t. M?u áo vest 14 này giúp tôn lên nét sang tr?ng, quy?n r? “ch?t ng??i” c?a phái ??p.

M?c ?ích s? d?ng:

– S? d?ng làm ??ng ph?c công s?, mang l?i phong cách t? tin, chuyên nghi?p nh?ng không kém ph?n n? tính.

– Có th? dùng làm trang ph?c d? s? ki?n, g?p g? b?n bè, ??i tác … M?u áo vest n? 14 này luôn mang l?i cho b?n hình ?nh ??p, sang tr?ng và n?i b?t nh?t.

B?ng size áo vest n? ??p

M?u áo vest n? ??p 1 M?u áo vest n? ??p 2 M?u áo vest n? ??p 10 M?u áo vest n? ??p 12

Có th? b?n quan tâm:

 

?ánh giá

??NG PH?C VEST N? 14 vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2022 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.