??NG PH?C SPA 6

??ng ph?c th?m m? vi?n ??p
Mã sản phẩm: NVSP017232
Màu sắc: Có nhi?u màu cho b?n l?a ch?n
Kích cỡ: May theo size - May ?o
Chất liệu: V?i kaki chun, tuyt xi 2 chi?u.
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi nh?n m?u. Gio hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3km
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c th?m m? vi?n ??p cho nhân viên massage, làm ??p t?i spa.

– Thi?t k? ??ng ph?c th?m m? vi?n ??p v?i áo tay l?, c? ch? V ph?i l?a hoa. ?em l?i v? ??p duyên dáng, n? tính cho nhân viên spa, th?m m? vi?n.

– Ch?t li?u v?i m?m m?i, nh? nhàng, th?m hút t?t. ??m b?o s? tho?i mái, ti?n l?i trong quá trình làm vi?c.

– Màu s?c nh? nhàng, t??i t?n. ???ng may t? m?, g?n gàng.

Mantis là ??a ch? may ??ng ph?c spa, th?m m? vi?n uy tín hàng ??u t?i Vi?t Nam.

Ngày nay cùng v?i s? phát tri?n ?ô th? hóa, các khu ngh? d??ng, các h? th?ng spa m?c lên,… Nhu c?u làm ??p c?a con ng??i ngày càng ???c nâng cao. Th?m m? vi?n c?ng d?n ???c c?i thi?n và nâng cao. D?ch v? tân ti?n, máy móc thi?t b? hi?n ??i, m? ph?m ch?t l??ng.

??ng ph?c th?m m? vi?n, spa ??p không nh?ng t?o ???c ?n t??ng t?t v?i khách hàng mà còn nâng cao s? chuyên nghi?p cho các trung tâm th?m m?. ?ây c?ng là m?t trong các y?u t? quan tr?ng ?? thu hút khách hàng bên c?nh chuyên môn và phong cách ph?c v?.

D?a trên s? tìm hi?u k? l??ng v? tính ch?t, ??c thù c?a nhi?u spa khác nhau, chúng tôi luôn c? g?ng không ng?ng ?? cho ra th? tr??ng nh?ng s?n ph?m ??ng ph?c th?m m? vi?n ??p, ch?t l??ng cao, ti?n l?i cho công vi?c. Mantis nh?n may ?o theo m?u, bán các s?n ph?m ??ng ph?c may s?n nh?: trang ph?c chuyên gia t? v?n làm ??p, ??ng ph?c nhân viên spa, qu?n áo l? tân, thu ngân, t?p v? spa, kh?n, ga, g?i, …

dong phuc spa 2

dong phuc spa 3

dong phuc spa 4

?ánh giá

??NG PH?C SPA 6 vào lúc: Tháng Mười Một 20th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.