??NG PH?C SPA 4

Hình ?nh ??ng ph?c nhân viên spa
Mã sản phẩm: NVSP500192
Màu sắc: Có nhi?u màu cho b?n l?a ch?n
Kích cỡ: May theo size - May ?o
Chất liệu: V?i kaki chun, tuyt xi 2 chi?u
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi nh?n ???c m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3km
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Hình ?nh ??ng ph?c nhân viên spa ?? l?i ?n t??ng ??p và chuyên nghi?p ??i v?i khách hàng.

– Thi?t k? ??n gi?n, d? m?c. Màu s?c nh? nhàng, trang nhã. Mantis ?ã thi?t k? s?n r?t nhi?u m?u hình ?nh ??ng ph?c nhân viên spa ??p ?? b?n l?a ch?n phù h?p v?i s? thích c?a mình.

– Ki?u dáng phong phú, th?i trang v?i: ??ng ph?c nhân viên spa n?, ??ng ph?c nhân viên spa nam, ??ng ph?c spa mùa hè, ??ng ph?c spa mùa thu ?ông, ??ng ph?c spa mùa xuân, …

– Ch?t li?u v?i m?m m?i, thoáng mát, th?m hút m? hôi t?t. ?em l?i s? ti?n l?i và tho?i mái nh?t khi làm vi?c.

?? t?o ?n t??ng t?t cho khách hàng ??ng th?i xây d?ng nên th??ng hi?u c?ng nh? hình ?nh c?a spa thì ??u t? cho ??ng ph?c nhân viên là ?i?u r?t c?n thi?t.

Mantis t? hào là công ty may ??ng ph?c spa uy tín hàng ??u t?i Vi?t Nam. Chúng tôi nh?n ???c s? tin t??ng c?a khách hàng không ph?i ch? b?i s?n ph?m ??ng ph?c ch?t l??ng, m?u mã ??p hay giá thành r?. Khách hàng còn ?ánh giá cao ch?t l??ng d?ch v? c?a chúng tôi b?i s? t? v?n t?n tình v? cách ch?n v?i, ch?n màu phù h?p c?ng nh? phong cách làm vi?c chuyên nghi?p, hi?u qu?. B?i v?y, trong nhi?u n?m qua, Mantis luôn là ??i tác tin c?y may ??ng ph?c cho nhi?u trung tâm làm ??p, spa, th?m m? vi?n l?n trên toàn qu?c.

M?t s? hình ?nh ??ng ph?c nhân viên spa b?n có th? tham kh?o.

Hình ?nh ??ng ph?c nhân viên spa ??p
Hình ?nh ??ng ph?c nhân viên spa, th?m m? vi?n
M?u ??ng ph?c cho nhân viên spa
Hình ?nh ??ng ph?c cho nhân viên spa - ??ng ph?c Mantis

?ánh giá

??NG PH?C SPA 4 vào lúc: Tháng Mười Một 21st, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.