??NG PH?C SPA 20

??ng ph?c nhân viên spa ??p
Mã sản phẩm: NVSP002938
Màu sắc: 12 m?u cho b?n l?a ch?n.
Kích cỡ: May theo size, s? ?o. Vì các lo?i v?i chúng tôi s? d?ng th??ng có tính co giãn t?t nên b?n có th? yên tâm v? kích c?.
Chất liệu: V?i kaki chun, tuyt xi 2 chi?u. Ngoài ra có r?t nhi?u ch?t li?u ?? b?n có th? l?a ch?n.
Giá bán: Xin vui lòng liên h?.
Thời gian giao hàng: Tùy theo s? l??ng, ki?u dáng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u ??ng ph?c nhân viên spa ??p ???c dùng trong l?nh v?c th?m m?, ch?m sóc s?c ??p hay ??n gi?n ch? là m?c d?o ngoài tr?i.

Màu s?c nh? nhàng và d? s? d?ng vì là dáng n?a bó sát. Chúng tôi c?ng s? d?ng lo?i v?i phi chun nên tho?i mái khi v?n ??ng và ?em ??n c?m giác mát, m?ng. D??i ?ây là thông tin c? b?n c?a s?n ph?m ??ng ph?c nhân viên spa ??p.

Th??ng hi?uMantisM?c ?ích s? d?ngM?c ngoài
N?i s?n xu?tMantis, Hà N?i, Vi?t NamKi?u d?tVân chéo
Gi?i tínhN?M?u s?cCó th? tùy ch?n theo yêu c?u
Ch?t li?u65%visco, 30%cotton,5%spandexTr?ng l??ng450g
Ki?u dángB? qu?n, áoL?a tu?i19-35

Mantis-size-spa spa-1902 spa-1901 C? S? V?T CH?T C?A MANTIS

V?i kh? n?ng cung c?p s? l??ng áo ??ng ph?c nhân viên spa h?n 200 áo/ngày, ?áp ?ng nhanh và chính xác nhu c?u c?a khách hàng. Th?i trang Mantis xây d?ng x??ng s?n xu?t riêng có quy mô l?n bao g?m: Khu v?c c?t v?i, khu v?c in bán thành ph?m, khu v?c may thành ph?m, khu v?c hoàn thi?n.

Công ty may ??ng ph?c nhân viên spa ??p

TRÌNH T? C?A M?T ??N HÀNG:

Chúng tôi có nh?ng nhân viên ch?m sóc khách hàng h??ng d?n c? th? nh?t cho quá trình ??t hàng và thông báo ti?n ?? c?ng nh? v?n ?? phát sinh n?u có. B?n không ph?i làm gì ngoài vi?c quy?t ??nh ??t hàng, nh?n hàng và tr? công cho chúng tôi. Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo ??a ch? ? d??i ?? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình và chu ?áo.

??a Ch? Liên H?: CÔNG TY C? PH?N TH?I TRANG MANTIS VI?T NAM
1) S? 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Hà N?i. M: (04) 3 218 1062 | (04) 3 218 10.623 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998
2) S? 58 A, ngõ 211 – Kh??ng Trung c? – Thanh Xuân – Hà N?i.
M: (04) 3 566 8633 / E: detmaythoitrang@gmail.com.


 

??NG PH?C SPA 20
2 (40%) 1 vote[s]

??NG PH?C SPA 20 vào lúc: Tháng Mười Một 20th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.