??NG PH?C SPA 15

M?u ??ng ph?c nhân viên spa
Mã sản phẩm: NVSP501828
Màu sắc: 12 m?u cho b?n l?a ch?n.
Kích cỡ: May theo size, s? ?o.
Chất liệu: V?i kaki chun, tuyt xi 2 chi?u.
Giá bán: Xin vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: Tùy theo s? l??ng, ki?u dáng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u ??ng ph?c nhân viên spa 15 – Công ty may ??ng ph?c Mantis.

– Ch?t li?u v?i m?m m?i, m?ng, mát. T?o c?m giác tho?i mái cho nhân viên spa trong quá trình làm vi?c.

– Thi?t k? áo chui ki?u peplum ??n gi?n v?i ?i?m nh?n là nh?ng ???ng vi?n ? eo và c? áo. Ph?i màu nh? nhàng, tinh t? t?o nên m?t m?u ??ng ph?c nhân viên spa ??p, quy?n r?.

Mantis cung c?p các m?u ??ng ph?c cho nhân viên spa, th?m m? vi?n v?i thi?t k? ??p, v?i cao c?p và giá c? c?nh tranh nh?t.

Ngày nay, cùng v?i s? phát tri?n ?ô th? hóa, các khu ngh? d??ng cao c?p, các h? th?ng th?m m? vi?n m?c lên, … Nhu c?u ngh? d??ng, làm ??p c?a con ng??i ngày càng ???c nâng cao. Spa, th?m m? vi?n c?ng d?n ???c c?i thi?n và nâng cao ch?t l??ng d?ch v?. Trong ?ó ??ng ph?c nhân viên spa là y?u t? quan tr?ng không th? thi?u cho nh?ng d?ch v? làm ??p, ngh? d??ng chuyên nghi?p.

Công ty may ??ng ph?c Mantis là ??a ch? tin c?y c?a nhi?u Spa, th?m m? vi?n l?n t?i Hà N?i, Nha Trang, TPHCM, … Chúng tôi nh?n thi?t k? ??ng ph?c theo yêu c?u. May ??ng ph?c spa theo m?u hình ?nh c?a quý khách. Bán các s?n ph?m ??ng ph?c nhân viên spa n?, ??ng ph?c nhân viên massage, qu?n áo khách hàng spa, kh?n, ga, g?i, …

Quý khách vui lòng liên h? v?i Mantis ?? ???c t? v?n mi?n phí và h??ng các d?ch v? ?u ?ãi nh?t.

M?u ??ng ph?c nhân viên spa

M?u ??ng ph?c cho nhân viên spa, th?m m? vi?n

Ch?t v?i mát, nh? nhàng t?o nên m?t m?u ??ng ph?c nhân viên spa ??p

?ánh giá

??NG PH?C SPA 15 vào lúc: Tháng Mười Một 20th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.