??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng ??p, sang tr?ng

??ng ph?c nhân viên bu?ng
Mã sản phẩm: DPBP100295
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a khách hàng
Kích cỡ: May theo size, may ?o
Chất liệu: Polyester
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi duy?t m?u. H? tr? giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3km
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng khách s?n, resort cao c?p.

– Thi?t k? ??ng ph?c nhân viên bu?ng v?i áo c?c tay c? t?u cho n?. Phù h?p khí h?u mùa hè.

– Màu s?c nh? nhàng, trang nhã. ?i?m nh?n là nh?ng h?a ti?t thêu ? n?p áo, c? áo và g?u tay áo.

– Ch?t v?i nh?, mát, th?m hút m? hôi t?t. ?em l?i c?m giác tho?i mái cho nhân viên bu?ng phòng trong quá trình làm vi?c.

– N?p gi?u khuy, v?t l?ch v?i nh?ng ???ng may tinh t?. Tôn lên nét ??p sang tr?ng, n? tính c?a ng??i m?c.

Hình ?nh m?u ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng khách s?n:

??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng M?u ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng khách s?n ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng - hình ?nh 1 ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng - hình ?nh 2 ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng - hình ?nh 3 ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng - hình ?nh 4

??ng ph?c Mantis là ??i tác tin c?y may ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng cho nhi?u khách s?n 5 sao, resort cao c?p t?i Hà N?i, TPHCM, …

Cùng v?i khu v?c ti?n s?nh, bu?ng phòng là m?t trong nh?ng khu v?c r?t quan tr?ng trong khách s?n. Công vi?c c?a nhân viên bu?ng ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s? hài lòng c?a khách hàng và ch?t l??ng d?ch v? c?a khách s?n, resort. Bên c?nh ki?n th?c và k? n?ng nghi?p v?, nhân viên bu?ng phòng c?n ???c trang b? nh?ng b? ??ng ph?c tho?i mái, ti?n l?i khi làm vi?c. ??ng th?i mang l?i hình ?nh ??p, chuyên nghi?p trong m?t khách hàng.

??ng ph?c Mantis có h?n 11 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c may ??ng ph?c cho nhà hàng khách s?n. Chúng tôi nh?n ??t may ??ng ph?c theo m?u và bán qu?n áo may s?n v?i các s?n ph?m nh?: ??ng ph?c l? tân, nhân viên ph?c v? bàn, ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng, ??ng ph?c ??u b?p, kh?n ?n nhà hàng, … ??ng ph?c t?i Mantis ???c may v?i ch?t v?i cao c?p, thi?t k? ??p và ki?u dáng ?a d?ng. N?u quý khách có nhu c?u may ??ng ph?c cho nhân viên bu?ng phòng khách s?n, vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c h??ng nh?ng d?ch v? ?u ?ãi nh?t.

??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng ??p, sang tr?ng
5 (100%) 1 vote[s]

??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng ??p, sang tr?ng vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2022 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.