??ng Ph?c H?c Sinh Ti?u H?c 06

??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c ??p
Mã sản phẩm: DPTH700192
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a khách hàng
Kích cỡ: T?t c? ??ng ph?c h?c sinh chúng tôi ??u s?n xu?t theo size v?i thông s? chung c?a tr? em Vi?t Nam giai ?o?n 2015-2019. S? có b?ng h??ng d?n ?? ph? huynh và th?y cô ??ng ký size phù h?p cho các cháu
Chất liệu: Các lo?i v?i kate, kaki TC, CVC
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi nh?n m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c ??p m?u 06 – ??ng ph?c Mantis.

– Ch?t li?u v?i cao c?p, m?m m?n, gi? màu, ??c bi?t có kh? n?ng hút m? hôi t?t. Ch?t li?u này giúp các em h?c sinh ti?u h?c c?m th?y thoáng mát, d? v?n ??ng và có th? s? d?ng trong th?i gian dài.

– Thi?t k? qu?n áo bé trai có cà v?t, bé gái có n? và váy ?i?u ?à, d? th??ng.

??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c ??p

M?u ??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c ??p

Váy h?c sinh ti?u h?c ??p

??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c 2017-0607

??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c 2017-0608

M?u ??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c - ??ng ph?c Mantis

?ánh giá

??ng Ph?c H?c Sinh Ti?u H?c 06 vào lúc: Tháng Mười 28th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.