??ng Ph?c H?c Sinh Ti?u H?c 04

Các m?u ??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c
Mã sản phẩm: DPTH000920
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a khách hàng
Kích cỡ: T?t c? ??ng ph?c h?c sinh chúng tôi ??u s?n xu?t theo size v?i thông s? chung c?a tr? em Vi?t Nam giai ?o?n 2015-2019. S? có b?ng h??ng d?n ?? ph? huynh và th?y cô ??ng ký size phù h?p cho các cháu.
Chất liệu: Các lo?i v?i kate, kaki TC, CVC
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi nh?n m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Th?i trang Mantis gi?i thi?u m?t trong các m?u ??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c ??p ?ang ???c nhi?u tr??ng ti?u h?c t?i Hà N?i quan tâm.

– Ki?u dáng xinh x?n, ?áng yêu, r?t phù h?p v?i s? thích c?a tr?.

– Có nhi?u màu s?c ?? b?n l?a ch?n.

– Ch?t li?u ?ã ???c nghiên c?u th? nghi?m và ki?m tra k? l??ng ?? ??m b?o an toàn tuy?t ??i v?i làn da c?a h?c sinh l?a tu?i ti?u h?c.

– Mantis cung c?p d?ch v? in, thêu logo, phù hi?u c?a tr??ng lên các m?u qu?n áo ti?u h?c n?u quý khách có nhu c?u.

Các m?u ??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c ??p

Các chi ti?t m?u ??ng ph?c h?c sinh ti?u h?c - ??ng ph?c Mantis

?ánh giá

??ng Ph?c H?c Sinh Ti?u H?c 04 vào lúc: Tháng Mười 30th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.