??ng Ph?c H?c Sinh 01

??ng ph?c h?c sinh c?p 3-2017-0100
Mã sản phẩm: DPC2093811
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a khách hàng
Kích cỡ: Các s?n ph?m c?a chúng tôi ch? y?u là may theo size(c? s? riêng c?a chúng tôi ?ã ???c ?i?u ch?nh theo t?ng giai ?o?n phát tri?n nhân tr?c h?c c?a thanh thi?u niên vi?t nam)
Chất liệu: V?i d?t thoi v?i thành ph?n s?i pha cotton và polyeste ??m b?o kh? n?ng th?m hút, ?àn h?i, ch?u ???c s? mài mòn và ?? b?n m?u.
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: Thông th??ng là 20 ngày nh?ng n?u c?n quý khách có th? yêu c?u s?m h?n b?ng vi?c chi tr? thêm ?? chúng tôi bù và ph?n chi phí t?ng ca cho công nhân.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c h?c sinh c?p 3 ??p m?u 01.

– B? ??ng ph?c g?m áo s? mi phong cách Hàn Qu?c, qu?n sooc cho nam và váy x?p ly cho n?.

– ?ây ch? là hình ?nh m?u th? hi?n ki?u dáng c?a s?n ph?m. Chúng tôi s? t? v?n và s?n xu?t theo yêu c?u c?a quý khách sao cho s?n ph?m phù h?p v?i nh?n di?n th??ng hi?u, v? sinh trang ph?c trong quá trình s? d?ng …

– V?i d?t thoi v?i thành ph?n s?i pha cotton và polyeste ??m b?o kh? n?ng th?m hút, ?àn h?i, b?n m?u.

– Chúng tôi nh?n làm theo ??n ??t hàng vì v?y giá c?a s?n ph?m s? ph? thu?c vào yêu c?u c?a quý khách( s? l??ng, ch?t li?u, ki?u dáng và th?i gian giao hàng)

M?u ??ng ph?c h?c sinh c?p 3 ??p

??ng ph?c h?c sinh c?p 3 nam v?i s? mi tr?ng và qu?n sooc ?en

??ng ph?c h?c sinh c?p 3 n? ?i?u ?à v?i s? mi tr?ng và váy x?p ly ?en

??ng ph?c h?c sinh c?p 3 ??p, giá r? t?i Mantis

Qu?n áo ??ng ph?c h?c sinh c?p 3

Thi?t k? ??ng ph?c h?c sinh c?p 3 ??p

??ng Ph?c H?c Sinh 01
5 (100%) 1 vote[s]

??ng Ph?c H?c Sinh 01 vào lúc: Tháng Mười 30th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.