??ng ph?c bu?ng phòng resort cao c?p, khách s?n 5 sao

??ng ph?c bu?ng phòng resort
Mã sản phẩm: DPBP006701
Màu sắc: Theo yêu c?u c?a khách hàng
Kích cỡ: May theo size, may ?o
Chất liệu: Bamboo Fiber, Polyester
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi nh?n ???c m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3km
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c bu?ng phòng resort, khách s?n cao c?p ki?u dáng truy?n th?ng nh?ng v?n toát lên ???c nét ??p sang tr?ng, hi?n ??i.

– Thi?t k? ??ng ph?c bu?ng phòng resort v?i áo c?c tay c? t?u duyên dáng, l?ch s?.

– Màu s?c nh? nhàng, trang nhã. H?a ti?t ??n gi?n mà tinh t?.

– ???ng may t? m?, ch?c ch?n.

– Ch?t v?i nh?, th?m hút m? hôi t?t, t?o c?m giác tho?i mái khi làm vi?c.

Hình ?nh chi ti?t m?u ??ng ph?c nhân viên bu?ng phòng khách s?n, resort:

??ng ph?c bu?ng phòng resort, khách s?n cao c?p M?u ??ng ph?c ??p cho nhân viên bu?ng phòng Ki?u dáng sang tr?ng, màu s?c trang nhã Thi?t k? ??ng ph?c bu?ng phòng resort ??p Áo ??ng ph?c bu?ng phòng resort c?c tay, c? t?u

Mantis nh?n ??t may ??ng ph?c bu?ng phòng resort, khách s?n theo m?u t?i Hà N?i, Nha Trang, TPHCM, …

Ch?t l??ng bu?ng phòng là m?t trong nh?ng c? s? hàng ??u ?? ?ánh giá d?ch v? khách s?n. Các khách s?n, resort ph?i ??m b?o h? th?ng phòng ? luôn g?n gàng, s?ch s? nh?t. Nhi?m v? quan tr?ng này ???c các nhân viên bu?ng phòng ??m nh?n. ??ng ph?c c?a nhân viên bu?ng phòng không ch? yêu c?u s? ti?n l?i, tho?i mái cho công vi?c. Nó c?n ph?i toát lên ???c s? chuyên nghi?p và sang tr?ng, góp ph?n ?? l?i ?n t??ng ??p trong m?t khách hàng. Vì v?y, vi?c trang b? ??ng ph?c bu?ng phòng khách s?n, resort cho nhân viên có ý ngh?a r?t quan tr?ng.

??ng ph?c Mantis là ??a ch? may ??ng ph?c uy tín, nh?n ???c s? tin t??ng c?a nhi?u nhà hàng, khách s?n l?n ? Hà N?i, TPHCM và các t?nh thành trên c? n??c. Chúng tôi nh?n ??t may theo m?u và bán các m?t hàng qu?n áo, ??ng ph?c l? tân, ??ng ph?c ??u b?p, qu?n áo t?p v?, ??ng ph?c bu?ng phòng resort, khách s?n, … ch?t l??ng cao c?p, m?u mã ??p, giá c? c?nh tranh nh?t.

?ánh giá

??ng ph?c bu?ng phòng resort cao c?p, khách s?n 5 sao vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2022 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.