??ng ph?c bác s? n? hè

??ng ph?c bác s? n? mùa hè
Mã sản phẩm: DPBS006817
Màu sắc: Quy ??nh m?u s?c, ki?u dáng trang ph?c theo ch? ??o thông t? 45 c?a b? y t?.
Kích cỡ: May theo size - May ?o
Chất liệu: KAKI, KATE FORD: 65%COTTON35%POLYESTE
Giá bán: Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi duy?t m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c bác s? n? hè theo thông t? 45 c?a b? y t?. V?i dáng áo dài qua g?i, c? hai ve, có hai túi s??n, túi ng?c trái và ph?n cài bút, b?ng tên bên ng?c ph?i.

M?u phác th?o thi?t k? ??ng ph?c bác s? n? hè:

M?u thi?t k? ??ng ph?c bác s? n? hè

(M?u thi?t k? ??ng ph?c bác s? n? hè)

Hình ?nh m?u s?n ph?m:

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 1

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 2

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 3

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 4

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 5

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 6

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 7

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 8

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 9

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 10

??ng ph?c bác s? n? mùa hè - Hình ?nh 11

C? S? V?T CH?T C?A MANTIS

V?i kh? n?ng cung c?p s? l??ng áo thun h?n 200 áo/ngày, ?áp ?ng nhanh và chính xác nhu c?u c?a khách hàng. Th?i trang Mantis xây d?ng x??ng s?n xu?t riêng có quy mô l?n bao g?m: Khu v?c c?t v?i, khu v?c in bán thành ph?m, khu v?c may thành ph?m, khu v?c hoàn thi?n…

Mantis uniform

TRÌNH T? C?A M?T ??N HÀNG:

Chúng tôi có nh?ng nhân viên ch?m sóc khách hàng h??ng d?n c? th? nh?t cho quá trình ??t hàng và thông báo ti?n ?? c?ng nh? v?n ?? phát sinh n?u có. B?n không ph?i làm gì ngoài vi?c quy?t ??nh ??t hàng, nh?n hàng và tr? công cho chúng tôi.

Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo ??a ch? ? d??i ?? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình và chu ?áo.

CÔNG TY C? PH?N TH?I TRANG MANTIS VI?T NAM
1) S? 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Hà N?i. M: (04) 3 218 1062 | (04) 3 218 10.623 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998
2) S? 58 A, ngõ 211 – Kh??ng Trung c? – Thanh Xuân – Hà N?i.
M: (04) 3 566 8633 / E: detmaythoitrang@gmail.com.

?ánh giá

??ng ph?c bác s? n? hè vào lúc: Tháng Mười Một 22nd, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.