??ng ph?c áo thun công ty có c?

Áo thun công ty
Mã sản phẩm: AP451025
Màu sắc: Cam ph?i tr?ng
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: Cotton, thun cá s?u, thun l?nh, ...
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày sau khi nh?n m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3 km.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

M?u ??ng ph?c áo thun công ty cam ph?i tr?ng.

Hè 2018, Mantis gi?i thi?u nhi?u m?u ??ng ph?c áo phông ??p dành cho nhân viên công s?. Thi?t k? áo thun công ty cam ph?i tr?ng là m?t trong nh?ng m?u m?i nh?t nh?n ???c nhi?u s? quan tâm c?a khách hàng.

– Ki?u áo thun ??ng ph?c có c? ?em l?i phong cách l?ch s?, chuyên nghi?p cho nhân viên công ty.

– N?p áo 2 khuy ???c may g?n gàng, ch?c ch?n.

– Màu s?c n?i b?t, t??i t?n. Cách ph?i màu tinh t? t?o nên m?t m?u áo thun công ty ??p, th?i trang.

– V?i may m?m m?i, không nh?n, ?em l?i c?m giác thoáng mát, d? ch?u cho ng??i m?c.

Áo thun công ty

M?u áo thun ??ng ph?c công ty ??p

V?i may áo thun ch?t l??ng

Không gi?ng nh? nhi?u ng??i th??ng ngh?, ch?t l??ng c?a v?i không h? liên quan ??n tr?ng l??ng c?a áo. Th?c t? là v?i áo thun thì ch?t li?u nh? l?i có xu h??ng ??t h?n.

Áo thun v?i ch?t li?u 100%cotton m?ng và nh?, có kh? n?ng th?m hút m? hôi t?t, phù h?p v?i khí h?u nhi?t ??i c?a Vi?t Nam. Tuy nhiên nh??c ?i?m là hay b? nh?n và giá thành cao. Vì v?y, v?i này th??ng s? d?ng ?? may áo thun công ty cao c?p và thích h?p v?i nh?ng nhân viên ph?i ho?t ??ng m?nh hay làm vi?c ngoài tr?i. V?i cotton pha tr?n có giá r? h?n và c?ng ít nh?n h?n nên d? b?o qu?n.

V?i CVC (65% s?i cotton và 35% s?i PE): ?? hút ?m t?t do có thành ph?n s?i cotton khá cao, form v?i c?ng cáp h?n, ít b? nh?n h?n, có ?? b?n cao h?n và giá thành th?p h?n so v?i v?i thun 100% cotton. ?ây là lo?i v?i ???c khách hàng l?a ch?n nhi?u nh?t khi ??t may áo thun công ty.

V?i thun TC (35% s?i cotton, 65% s?i PE): ?? b?n cao, h?u nh? không nh?n, giá thành th?p. Hút ?m kém và m?c khá nóng khi v?n ??ng ngoài tr?i.

V?i PE (100% s?i PE): Form v?i c?ng cáp, ?? b?n cao, không nhàu, không co, giá r? nh?t. Tuy nhiên lo?i v?i này không th?m hút m? hôi và ?em l?i c?m giác nóng ?m, không tho?i mái cho ng??i m?c.

In thêu logo công ty giá r?

Trong nhi?u n?m qua, Mantis luôn gi? v?ng v? th? là m?t trong nh?ng công ty may áo thun t?t nh?t t?i Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, d?ch v? in thêu logo lên áo thun công ty v?i ch?t l??ng cao, chi phí r? c?ng là m?t trong nh?ng th? m?nh c?a Mantis.

– D?ch v? t? v?n và thi?t k? mi?n phí 24/7 ??m b?o giúp b?n ch?n ???c màu s?c và m?u logo phù h?p nh?t.

– ??i ng? nhân viên thi?t k? tr? trung, giàu nhi?t huy?t luôn làm vi?c b?ng t?t c? ni?m ?am mê và sáng t?o.

– H? th?ng máy móc in – thêu hi?n ??i ???c ??u t? theo công ngh? m?i nh?t c?a C?ng hòa liên bang ??c.

??ng ph?c áo thun công ty có c?
4 (80%) 1 vote[s]

??ng ph?c áo thun công ty có c? vào lúc: Tháng Mười Hai 25th, 2018 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.