??NG PH?C ÁO PHÔNG 9

Mã sản phẩm: AP981027
Màu sắc: R?t nhi?u m?u cho b?n l?a ch?n
Kích cỡ: Nh?n ??t hàng theo size
Chất liệu: Singer, lacoste 100% cotton
Giá bán: Xin vui lòng liên h? ?? ???c t? v?n t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 10 ngày k? t? khi ??t hàng
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

M?u ??ng ph?c áo phông dài tay c?a Công ty ??ng ph?c Mantis.

Áo thun nam tay dài c? tr? cho nam và n? thu ?ông 2017 do Mantis gi?i thi?u ???c làm t? ch?t li?u v?i thun cao c?p 100% cotton m?m m?i, th?m hút t?t. M?u ??ng ph?c áo phông dài tay này có nhi?u màu s?c, size áo ?? b?n l?a ch?n.

V?i ki?u dáng ??n gi?n tr? trung m?u áo phông r?t phù h?p v?i nh?ng công vi?c dù là khó kh?n ph?c t?p nh?t c?a b?n. Hãy ch?n l?a ??ng ph?c áo phông dài tay ?? phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng mà b?n ?ang mong mu?n. B?n có th? dùng làm ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c l?p, hay vui ch?i gi?i trí.

??ng ph?c áo phông dài tay 1 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 2 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 3 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 4 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 5 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 6 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 7 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 8 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 9 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 10 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 11 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 12 - ??ng ph?c Mantis ??ng ph?c áo phông dài tay 13 - ??ng ph?c MantisC? S? V?T CH?T C?A CÔNG TY MANTIS:


Mantis-uniform

LOGO C?A KHÁCH HÀNG:

Tùy theo yêu c?u c?a khách hàng c?ng nh? ??c thù s?n ph?m chúng tôi s? t? v?n và h??ng d?n ch?n l?a: thêu logo, in l??i, in truy?n nhi?t…

In logo:

V?i kinh nghi?m lâu n?m, chúng tôi khuyên khách hàng nên ch?n ph??ng án in logo cho nh?ng s?n ph?m nh? áo phông, b?o h? ho?c áo khoác gió vì giá thành gi?, ch?t l??ng ?n ??nh, m?u s?c b?t m?t.

MANTIS-IN
1) In l?a ch? s? d?ng khi logo t? 5 m?u tr? xu?ng, v?i nhi?u m?u s?c ho?c d?i m?u thì in l?a s? không ??p và chi phí cao.
2) Truy?n nhi?t s? t?t h?n v?i áo tr?ng, và nh?ng logo 3D ho?c ?nh.
3) Thông th??ng 7 ~ 10cm cho chi?u r?ng logo nh? trên ng?c, và 25cm v?i LOGO trên l?ng.
4) Kh? l?n nh?t khi in truy?n nhi?t là A4.
II) Thêu vi tính: V?i nh?ng logo nh? tr??c ng?c, nh?ng v?t li?u ít co giãn nh? áo somi, áo phông v?i lacoste, áo b?o h? v?i kaki… Khách hàng nên ch?n ph??ng án thêu ?? ??m b?o ?? sang tr?ng c?ng nh? ?? b?n c?a s?n ph?m.

MANTIS-THEU

TH?I GIAN GIAO HÀNG:

1.Thông th??ng chúng tôi s? t? v?n, thi?t k?, g?i báo giá cho khách hàng trong vòng 48 gi?.
2. Sau khi ký h?p ??ng, khách hàng s? ph?i thanh toán tr??c 50% t?ng giá tr? h?p ??ng.
3. Th??ng hàng s? ??n tay khách hàng trong vòng 10-15 ngày(không k? ngày l? và ch? nh?t). Sau khi hai bên ký h?p ??ng và chúng tôi nh?n ???c ti?n ??t c?c.

B?O HÀNH CHO S?N PH?M ??NG PH?C ÁO PHÔNG DÀI TAY:

1. Hai tháng b?o hành cho s?n ph?m mà chúng tôi cung c?p!
2. N?u b?n không hài lòng khi b?n nh?n ???c hàng so v?i s?n ph?m m?u xin vui lòng ph?n ánh l?i ?? chúng tôi s?n xu?t l?i ho?c hoàn ti?n. Hãy liên h? v?i tôi tr??c khi b?n tr? l?i nó.
3. N?u s?n ph?m có l?i trong vòng 2 tháng xin vui lòng liên h? l?i ?? chúng tôi g?i s?n ph?m thay th?.

D?CH V? H? TR?:

1. Chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? ?em l?i m?u s?c t?t nh?t cho th??ng hi?u c?a b?n. ??m b?o s?c kh?e và s? ti?n l?i trong khi b?n làm vi?c.
2. Xin vui lòng cho chúng tôi n?u b?n không hài lòng ho?c hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi.
3. Hãy nói v?i b?n bè c?a b?n n?u b?n c?m th?y ch?t l??ng t?t và hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi. Và c?ng xin vui lòng cung c?p cho chúng tôi m?t ?ánh giá chính xác c?m nh?n c?a b?n.

TRÌNH T? C?A M?T ??N HÀNG:

mantis-dh
Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi theo 0968 995 879 – 0904 818 998 ( zalo/viber)  ?? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình và chu ?áo.

Có th? b?n mu?n xem:

?ánh giá

??NG PH?C ÁO PHÔNG 9 vào lúc: Tháng Hai 9th, 2023 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.