??NG PH?C ÁO PHÔNG 15

Mã sản phẩm: AP901926
Màu sắc: 12 m?u s?c cho b?n l?a ch?n
Kích cỡ: ??t hàng theo size
Chất liệu: Singer co giãn 4 chi?u, 95% cotton, 5% spandex
Giá bán: Liên h? ??t hàng phía d??i
Thời gian giao hàng: 5 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

??ng ph?c áo phông c? tròn v?i nhi?u màu s?c, kích c? cho b?n l?a ch?n. Hãy liên h? v?i ??ng ph?c Mantis ?? ???c t? v?n mi?n phí và thi?t k? theo yêu c?u.

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn này ???c may b?ng ch?t li?u singer co giãn 4 chi?u. Vô cùng tho?i mái cho ng??i m?c.

Áo thun không c? ( c? tròn ) là ki?u dáng ??n gi?n nh?ng vô cùng tr? trung và n?ng ??ng. Mua ??ng ph?c áo thun này là s? l?a chon hoàn h?o cho b?n.

V?i thi?t k? t?i gi?n ?? logo c?a b?n ???c n?i b?t. ??ng th?i toát lên s? kh?e kho?n n?ng ??ng cho nh?ng ng??i s? d?ng.

Thi?t k? này phù h?p v?i ?i ch?i, m?c nhà ho?c làm ??ng ph?c cho các quán trà, cà phê, ??ng ph?c nhóm, l?p, ??ng ph?c s? ki?n, nhân viên v?n phòng.

?? bi?t cách b?o qu?n ??ng ph?c áo phông c? tròn, quý khách có th? tham kh?o thêm thông tin ? cu?i bài.

 

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 2 - ??ng ph?c Mantis

Áo thun ch?t li?u co giãn 4 chi?u vô cùng tho?i mái


M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 1 - ??ng ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 3 - ??ng ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 4 - ??ng ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 5 - ??ng ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 6 - ??ng ph?c Mantis

Màu s?c phong phú cho b?n l?a ch?n – ??ng ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 7 - ??ng ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 7 - ??ng ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 9 - ??ng ph?c Mantis

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn 10 - ??ng ph?c Mantis

B?o qu?n áo thun c? tròn khi m?i mua áo v?:

  • N?u áo thun có ?ính h?t ho?c có hình in. B?n nên l?n trái áo l?i, dùng bàn ?i ?i l?i phía sau ?? t?ng ?? b?n c?a hình in và h?t trang trí.
  • ?? t?ng ?? b?n màu c?a áo: B?n ??ng v?i gi?t áo v?i xà phòng mà nên ngâm áo trong n??c l?nh. Pha gi?m ho?c mu?i kho?ng 1 ti?ng r?i x? s?ch v?i n??c l?nh. Cách làm này khi?n màu c?a áo thun h?n ch? b? phai trong quá trình s? d?ng.

Chi ti?t h?n v? cách gi?t và b?o qu?n ?? áo thun luôn b?n ??p, quý khách có th? tham kh?o thêm bài vi?t cách b?o qu?n áo thun c?a ??ng ph?c Mantis.

TRÌNH T? C?A M?T ??N HÀNG:

mantis-dh

?ánh giá

??NG PH?C ÁO PHÔNG 15 vào lúc: Tháng Mười 16th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.