??ng ph?c áo khoác h?c sinh nam màu ?en

Áo khoác h?c sinh nam
Mã sản phẩm: AKHS780183
Màu sắc: Màu ?en
Kích cỡ: May theo size - May ?o
Chất liệu: Polyester
Giá bán: Vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi duy?t m?u. Giao hàng mi?n phí t?i Hà N?i trong bán kính 3 km
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u ??ng ph?c áo khoác h?c sinh nam v?i thi?t k? ??p, th?i trang là s? l?a ch?n phù h?p cho b?n trong mùa ?ông l?nh giá.

– V?i ngoài không th?m n??c. Ch?t li?u cao c?p, nh?, b?n, không nh?n.

– Ki?u dáng kh?e kho?n, d? m?c, phù h?p v?i h?c sinh, sinh viên.

– Bo g?u, bo tay g?n gàng, co giãn tho?i mái.

– M? li?n ho?c có th? tháo r?i, tùy theo yêu c?u c?a khách hàng.

– 2 túi chéo bên hông ti?n d?ng cho h?c sinh trong quá trình h?c t?p, vui ch?i.

– ???ng may t? m? cùng v?i thi?t k? tr? trung, tinh t? t?o nên m?t m?u áo khoác h?c sinh nam ??m b?o yêu c?u ch?t l??ng và tính th?m m? cao.

M?u áo khoác h?c sinh nam ??p Hình ?nh ??ng ph?c áo khoác h?c sinh nam Áo khoác h?c sinh - ??ng ph?c Mantis V?i may áo khoác h?c sinh cao c?p

Mantis là công ty may ??ng ph?c h?c sinh hàng ??u t?i Vi?t nam v?i các s?n ph?m nh?: áo khoác gió, áo phông, áo gile, … m?u mã ??p, giá r?.

Th?i ti?t mùa ?ông r?t khó ch?u v?i gió rét và m?a phùn. ?? ??m b?o s?c kh?e, gi? ?m c? th? cho h?c sinh trong quá trình h?c t?p, vui ch?i thì áo phông hay áo s? mi là không ??. Vì v?y vi?c trang b? ??ng ph?c áo khoác h?c sinh nam, n? là h?t s?c c?n thi?t.

??ng ph?c Mantis là ??a ch? tin c?y may áo khoác h?c sinh c?p 2, c?p 3 cho nhi?u tr??ng h?c t?i Hà N?i, TPHCM, … S?n ph?m c?a Mantis có ki?u dáng ??p, m?u mã ?a d?ng, giá thành r?. Áo khoác gió, áo d?, áo len phong cách Hàn Qu?c ?ang r?t ???c ?a chu?ng. Chúng tôi ?áp ?ng t?t c? các yêu c?u c?a quý khách v? thi?t k? m?u, ch?n v?i, màu s?c phù h?p v?i logo c?a tr??ng. Ni?m vui c?a các b?n h?c sinh khi m?c nh?ng chi?c áo khoác ??n tr??ng là ni?m t? hào c?ng nh? ??ng l?c ?? chúng tôi phát tri?n. Nhân viên Mantis luôn s?n sàng t? v?n t?n tình cho b?n. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c h??ng nh?ng d?ch v? ?u ?ã nh?t.

?ánh giá

??ng ph?c áo khoác h?c sinh nam màu ?en vào lúc: Tháng Năm 24th, 2018 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.