?? b? gi? vest n?

Mã sản phẩm: VN1601193
Màu sắc: Khách hàng có th? l?a ch?n khi ??t hàng.
Kích cỡ: May theo size, s? ?o
Chất liệu: V?i tuy?t m?a cao c?p
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

?? b? gi? vest n?.

?? b? gi? vest n? hay còn g?i là b? ký gi?. ?ây là thi?t k? áo m?t l?p c?c tay r?t phù h?p trong th?i ti?t hè mi?n b?c ho?c mi?n trung, nam trong môi tr??ng làm vi?c ?òi h?i s? trang nhã.

Thi?t k? c?a s?n ph?m ?? b? gi? vest n? mã: VN1601193.

S? d?ng ch?t li?u v?i tuy?t m?a cao c?p.

B? ?? gi? vest n? ???c s? d?ng ch?t li?u v?i tuy?t m?a cao c?p v?i ?u ?i?m vô cùng gi? dáng nh?ng l?i mang t?i c?m giác tho?i mái, thoáng mát. Không nh?ng th?, ch?t li?u v?i này còn có ?? b?n cao, luôn gi? ???c ?? ph?ng phiu, co giãn nh? m?i không nhàu, không mài mòn, ch?ng bám b?i, d? gi?t là, t?o c?m giác tho?i mái, t? do và n?ng ??ng t?i ?u cho các ch? em khi di chuy?n.

M?u s?c tr?m t?o nên ?? sang tr?ng r?t phù h?p v?i môi tr??ng s? d?ng.

Các m?u vest n? c?a chúng tôi luôn ?áp ?ng ???c xu th? m?i.

Phía d??i là chân váy ôm x? tà phía sau, ?? dài ngang trên g?i giúp ng??i m?c d? dàng khoe ?ôi chân dài nu?t nà và tr?ng nõn, cách ?i?u t?i ???ng phéc m? tuya d?c bên hông mang tính th?i trang cao.

Thi?t k? ??c ?áo 

Không ?i theo l?i thi?t k? truy?n th?ng c? vest, khuy cài ???ng th?ng song song, m?u áo này v?i thi?t k? c? thuy?n v?t chéo cách ?i?u cùng hàng khuy 2 cúc ??c ?áo mang ??n s? m?i l? và cu?n hút cho s?n ph?m. Form dáng ôm nh? nhàng h?p xu h??ng tôn lên v? ??p thanh l?ch, ??m th?m và duyên dáng cho ng??i m?c.

N?u nh? b?n còn ?ang ??n ?o ??a ch? may ??ng ph?c áo vest n? cho nhân viên n? Doanh nghi?p c?a b?n thì hãy liên l?c v?i m?t trong các chuyên gia c?a Mantis ?? chúng tôi có th? giúp ?? và t? v?n cho b?n.

?? b? gi? vest n?
5 (100%) 1 vote[s]

?? b? gi? vest n? vào lúc: Tháng Một 16th, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.