Chân váy h?ng c?p li?n

Chân váy h?ng c?p li?n dáng bút chì ôm g?n ph?n eo, hông và mông.
Mã sản phẩm: MZ12
Màu sắc: 24 m?u ?? b?n ch?n l?a
Kích cỡ: May theo size- s? ?o
Chất liệu: Thô chun-Kaki chun- XL-Umi
Giá bán: Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi
Thời gian giao hàng: 15 ngày k? t? khi duy?t m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Chân váy h?ng c?p li?n dáng bút chì cho nàng công s?.

Chân váy h?ng c?p li?n v?i thi?t k? ??n gi?n, nh? nhàng nh?ng không kém ph?n n?i b?t.Thi?t k? c?p li?n, chi?t ly và b? sau s? làm t?ng thêm kích th??c vòng mông và ôm tr?n ph?n eo c?a các nàng công s? th?a m? b?ng nh?ng kích th??c vòng mông l?i nh?.

V?t li?u s? d?ng.

V?t li?u chúng tôi s? d?ng cho s?n ph?m này là lo?i s?i pha gi?a cotton, polyeste và spandex. Tên th??ng ph?m chúng tôi th??ng g?i là v?i CL( v?i tuytxy nhi?u chun). ?u ?i?m c?a lo?i v?i này là m?m, m?n và ?àn h?i r?t t?t nên r?t phù h?p may zuyp n?, qu?n áo spa.

Chân váy h?ng c?p li?n dáng bút chì ôm g?n ph?n eo, hông và mông.

Chân váy h?ng c?p li?n dáng bút chì ôm g?n ph?n eo, hông và mông.

Hình ?nh s??n c?a s?n ph?m chân váy h?ng c?p li?n.

Hình ?nh s??n c?a s?n ph?m chân váy h?ng c?p li?n.

Hình ?nh c?m chi ti?t c?a s?n ph?m chân váy h?ng c?p li?n.

Hình ?nh c?m chi ti?t c?a s?n ph?m chân váy h?ng c?p li?n.

?nh ch?p c?n c?p và chi?t ly tr??c.

?nh ch?p c?n c?p và chi?t ly tr??c.

Hình ?nh mô t? phía sau c?a chân váy h?ng c?p li?n: khóa kéo gi?t l? ???c b? trí phía sau th?ng ???ng b? sau. Váy có thi?t k? x? sau truy?n th?ng.

Hình ?nh mô t? phía sau c?a chân váy h?ng c?p li?n: khóa kéo gi?t l? ???c b? trí phía sau th?ng ???ng b? sau. Váy có thi?t k? x? sau truy?n th?ng.

V?i kinh nghi?m nhi?u n?m t? v?n, s?n xu?t th?i trang công s?, Mantis luôn c? g?ng thi?t k? nh?ng m?u s?n ph?m phù h?p chung v?i ch? em v?n phòng. ??c bi?t là nhi?u ch? em sau sinh ch?a l?y l?i ???c vóc dáng c? th? thì chi?c chân váy c?p li?n h?ng này là m?t s?n ph?m ?u vi?t.

Ngoài ??ng ph?c zuyp – chân váy, Mantis s?n xu?t r?t nhi?u s?n ph?m công s? nh?: qu?n âu, s? mi, vest…??m công s?. Khác hàng chúng tôi t? bình dân ??n cao c?p. T? lao ??ng chân tay ??n qu?n lý, lãnh ??o ??t n??c…vì v?y chúng tôi luôn c? g?ng ?? s?n ph?m c?a mình luôn phù h?p v?i t?ng nhi?m v?, v? trí lao ??ng s?n xu?t.

?ánh giá

Chân váy h?ng c?p li?n vào lúc: Tháng Chín 9th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.