Áo l?p c? tròn m?u thi?t k? ??n gi?n, ??p m?t

Áo l?p c? tròn
Mã sản phẩm: AL200319
Màu sắc: Vàng, xanh, ghi, tr?ng
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: THUN PE, TC, COTTON
Thời gian giao hàng: 15 ngày t? khi nh?n m?u
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u áo l?p c? tròn in hình chanh 3D ?n t??ng, ??p m?t.

Áo l?p c? tròn ???c nhi?u b?n h?c sinh yêu thích b?i s? ??n gi?n và tho?i mái c?a nó. H?n n?a, khi may ki?u áo l?p không c? này b?n c?ng s? ti?t ki?m ???c m?t kho?n chi phí ?áng k? so v?i vi?c may áo l?p có c?.

M?u áo l?p ???c Mantis gi?i thi?u d??i ?ây gây ?n t??ng v?i hình in qu? chanh 3D t??i m?i, b?t m?t. Ki?u áo ??n gi?n, tr? trung, phù h?p cho c? b?n nam và b?n n?.

M?u áo l?p c? tròn

??ng ph?c áo l?p c? tròn

Áo l?p màu tr?ng

Nh?ng l?i ích khi may áo l?p c? tròn.

L?p b?n ?ang có k? ho?ch may ??ng ph?c l?p nh?ng còn b?n kho?n không bi?t nên ch?n áo c? tròn hay áo l?p có c?? M?i ki?u áo l?p ??u có nh?ng ?u ?i?m riêng. Tuy nhiên không ph?i t? nhiên mà ki?u áo c? tròn l?i ???c nhi?u b?n h?c sinh, sinh viên yêu thích ??n v?y. Hãy cùng Mantis tìm hi?u nh?ng l?i ích mà áo ??ng ph?c l?p c? tròn mang l?i nhé.

Phong cách tr? trung

Áo phông c? tròn mang l?i phong cách tr? trung và n?ng ??ng cho ng??i m?c, dù là ??ng ph?c l?p hay ??ng ph?c công ty. Ki?u thi?t k? t?i gi?n này ??c bi?t phù h?p v?i các b?n tu?i teen. V?i áo l?p c? tròn, b?n có th? t? tin, tho?i mái trong m?i ho?t ??ng ngo?i khóa. B?n s? không bao gi? c?m th?y gò bó hay khó ch?u dù v?n ??ng nhi?u nh? khi m?c áo phông có c?.

D? ch?n màu

Áo ??ng ph?c l?p c? tròn không kén màu nh? các ki?u áo ??ng ph?c khác. Có r?t nhi?u màu s?c ??p m?t cho b?n l?a ch?n nh?: màu tr?ng, màu vàng, màu ghi, màu xanh, … Hình in n?i b?t, ?n t??ng v?i nhi?u màu r?c r?, s?ng ??ng d? dàng thu hút s? chú ý c?a nh?ng ng??i xung quanh. M?t chi?c áo phông màu tr?ng in hình chibi ?áng yêu luôn là ý t??ng tuy?t v?i khi may ??ng ph?c l?p.

D? ph?i ??

Áo phông c? tròn là m?t trong nh?ng lo?i trang ph?c d? ph?i ?? nh?t. Nó phù h?p cho c? b?n nam và b?n n?. Các b?n nam có th? m?c kèm v?i qu?n jean hay qu?n kaki, ?i cùng m?t ?ôi giày th? thao ?? thêm ph?n n?ng ??ng. B?n n? thì có th? mix áo l?p c? tròn v?i qu?n jeans và ?ôi giày th? thao n?u mu?n xây d?ng phong cách n?ng ??ng, ho?c m?c kèm chân váy ?? có nét d?u dàng, n? tính.

Ti?t ki?m chi phí

Khi may áo l?p c? tròn, b?n s? ti?t ki?m ???c m?t kho?n ti?n ?áng k?. B?i vì áo phông c? tròn có thi?t k? r?t ??n gi?n. Nó không nhi?u chi ti?t r??m rà nh? áo phông có c? hay áo l?p s? mi. B?n hoàn toàn có th? dùng s? ti?n ?ó ??u t? vào hình in hay logo ?? có m?t thi?t k? áo l?p th?c s? ?n t??ng.

Áo l?p c? tròn m?u thi?t k? ??n gi?n, ??p m?t
4.5 (90%) 2 vote[s]

Áo l?p c? tròn m?u thi?t k? ??n gi?n, ??p m?t vào lúc: Tháng Mười Hai 20th, 2022 bởi admin
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.