Áo blouse nam bán s?n

bán s?n áo blouse nam
Mã sản phẩm: BLN030119
Màu sắc: Tr?ng
Kích cỡ: S M L XL
Chất liệu: V?i kate for CVC(65%cotton35%polyeste)
Thời gian giao hàng: Trong ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo blouse nam bán s?n

Công ty c? ph?n th?i trang Mantis cung c?p m?t hàng áo blouse nam bán s?n trên toàn qu?c. Chúng tôi giao hàng sau 1-2h làm vi?c và tùy kho?ng cách ??a lý và th?i gian làm vi?c c?a bên v?n chuy?n mà các b?n có th? nh?n ???c.

Mô t? s?n ph?m:

Mã s?n ph?m BLN030119-áo blouse nam m?u tr?ng s?, có thi?t k? d?ng áo choàng dài g?n ??n g?i. Áo tay dài ??n c? tay, c? b? ve. Thân tr??c có m?t túi ng?c ?? cài bút và th?, hai túi s??n hai bên r?t thu?n ti?n ?? ??ng ?? dùng cá nhân.

Thông s? k? thu?t c?a s?n ph?m:

Áo blouse nam bán s?n ???c thi?t k? theo tiêu chu?n c?a thông t? 45 B? Y T? v? trang ph?c qu?n áo y t?.thông s? thành ph?m áo blouse bán s?n

V? c? b?n, chúng tôi s?n xu?t theo vóc dáng c?a ng??i Vi?t ? l?a tu?i tr??ng thành trong giai ?o?n 2015-2019. ?? xác ??nh size nên dùng, các b?n có th? truy c?p vào ph?n h??ng d?n ch?n size c?a chúng tôi t?i ?ây.

V?t li?u s? d?ng:

Chúng tôi s? d?ng v?i thô CVC(kate for) v?i tr?ng l??ng kho?ng 185g/m. ?ây là v?t li?u chuyên d?ng và ??c quy?n c?a công ty Mantis nên ?ã có s? nghiên c?u v? ch?t li?u. Nó ??m b?o ?? b?n v?i ch?t t?y m?nh và h?p ? nhi?u ?? cao.

M?t vài hình ?nh v? s?n ph?m:

áo blouse bán s?n bán s?n áo blouse nam bán áo blouse

?ánh giá

Áo blouse nam bán s?n vào lúc: Tháng Mười Hai 20th, 2022 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.