Áo b?p ?en ??p

Mã sản phẩm: DB831901
Màu sắc: ?en ph?i cam
Kích cỡ: Có s?n size S M L XL XXL
Chất liệu: V?i kaki bangrim2721 Hàn Qu?c
Thời gian giao hàng: Trong ngày v?i khu v?c phía b?c. theo ???ng b?u ?i?n v?i khu v?c phía nam.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo b?p ?en ??p may s?n.

Áo b?p ?en ??p may s?n v?i giá t? 225.000?. Ngoài ra chúng tôi còn có s?n t?p d?, m? b?p, kh?n ?n nhà hàng các lo?i có s?n.

Hình ?nh mô t? s?n ph?m áo b?p ?en ??p may s?n.

m?u áo b?p ?en ??p ?nh áo b?p ?en ??p bán áo b?p ?en t?i hà n?i ? ?âu bán áo b?p ?en
áo b?p ?en may s?n

B?ng thông s? thành ph?m áo b?p m?u ?en mã AB831901.

??ng ph?c ??u b?p 124 ??ng ph?c ??u b?p 123 ??ng ph?c ??u b?p 122

Trang ph?c ??u b?p giúp b?o v? cho c? th?, ??m b?o an toàn v? sinh th?c ph?m. ??ng ph?c ??u b?p t?o s? chuyên nghi?p c?ng nh? gây ?n t??ng t?t cho khách hàng. ??ng ph?c ??u b?p ngày càng phong phú h?n v? ki?u dáng và màu s?c. Ngoài m?u áo b?p tr?ng thì áo b?p m?u ?en hi?n nay c?ng r?t ???c ?a chu?ng. M?u ?en giúp cho ng??i s? d?ng d? v? sinh trang ph?c h?n(c?m giác ?? b?n).

Tham kh?o m?u áo b?p tr?ng ph?i ?? ?ô giá 165.000 ?.

??ng ph?c ??u b?p AB831901 là áo phom r?ng. C? áo là ki?u c? tàu và AB831901 k?t h?p bo vi?n ? tay và c? ?? t?o ?i?m nh?n. Áo ??u b?p luôn ???c s? d?ng hai hàng cúc tr??c ng?c ??c tr?ng ?? không nh?m l?n v?i nh?ng trang ph?c khác. V?t d?ng không th? thi?u ?? hoàn thi?n b? ??ng ph?c ??u b?p ?ó chính là chi?c t?p d? và chi?c m? chùm ??u. T?p d? có túi ?? ??ng ?? r?t ti?n d?ng, m? chùm ??u có tác d?ng gi? cho tóc g?n gàng.

??ng ph?c ??u b?p m?u ?en AB831901 s? d?ng ch?t li?u kaki Bangrim 2721. Ngoài ra các b?n có th? ??t theo các ch?t li?u yêu c?u nh?: kaki Nam ??nh, kaki chun, v?i thô, v?i Prim,… V?i kaki Bangrim 2721 s? d?ng cho m?u áo b?p m?u ?en trên có tính hút ?m t?t, ít bám b?i b?n, d? gi?t là. Màu m?u AB831901 là ?en ph?i cam t?o ra s? khác bi?t. ??ng ph?c áo b?p Mantis v?i s? ?a d?ng v? ch?t li?u v?i, m?u mã và giá c?.
Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? mua hàng!

?ánh giá

Áo b?p ?en ??p vào lúc: Tháng Mười Hai 23rd, 2022 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.