Đồng phục bảo hộ

Để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động thiết bị, phụ kiện bảo hộ lao động là không thể thiếu trong các công trường xây dựng, nhà máy hay bất kì xí nghiệp, phân xưởng sản xuất.
Công ty cổ phần thời trang Mantis nhận may các loại đồng phục bảo hộ lao động theo yêu cầu, cung cấp các phụ kiện bảo hộ cao cấp chất lượng như mũ bảo hộ lao động, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động và tất cả các phụ kiện bảo hộ lao động khác trên toàn quốc.

Catalog Đồng phục bảo hộ

Quần áo bảo hộ dài tay, có phản quang

Quần áo bảo hộ dài tay, có phản quang

Quần áo mùa thu đông cho kỹ sư sửa chữa máy, kỹ thuật viên

Quần áo mùa thu đông cho kỹ sư sửa chữa máy, kỹ thuật viên

Đồng phục kỹ sư sửa chữa máy mùa hè

Đồng phục kỹ sư sửa chữa máy mùa hè

Đồng phục áo khoác kỹ sư mùa đông

Đồng phục áo khoác kỹ sư mùa đông

Gile bảo hộ phản quang

Gile bảo hộ phản quang

Dân Quân Tự Vệ  nam đông

Dân Quân Tự Vệ nam đông

Dân Quân Tự Vệ nữ đông

Dân Quân Tự Vệ nữ đông

Dân Quân Tự Vệ nữ hè

Dân Quân Tự Vệ nữ hè

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 09

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 09

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 08

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 08

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 01

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 01

Quần áo kỹ sư 17

Quần áo kỹ sư 17

Đồng phục kỹ sư 18

Đồng phục kỹ sư 18

Mũ Bảo Hộ Lao Động 01

Mũ Bảo Hộ Lao Động 01

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 02

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 02

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 03

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 03

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 04

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 04

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 05

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 05

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 06

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 06

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 07

Mẫu Đồng Phục Bảo Vệ 07

Đồng phục kỹ sư 16

Đồng phục kỹ sư 16

Bảo Hộ Lao Động 13

Bảo Hộ Lao Động 13

Bảo Hộ Lao Động 12

Bảo Hộ Lao Động 12

Bảo Hộ Lao Động 11

Bảo Hộ Lao Động 11

Liên hệ
Liên Hệ